Определение на Ampere

Амперът, наричан още ампер, е единицата за интензитет на постоянен електрически ток, заряд за единица време, който преминава материал, който се поддържа по този начин в два успоредни, прави проводника с безкрайна дължина, с кръгло сечение и разположени на един метър един от друг във вакуум, той произвежда сила, равна на 2 × 10-7 .

Вследствие на това амперът е неразделна част от основните единици в Международната система за измерване, какъвто е случаят с измервателния уред, вторият и дори килограмът и е получил такова име в чест на Андре-Мари Ампер, математик и физик. Френски, които придобиха огромно значение през 19 век, след като например откриха взаимните действия между електрически токове, демонстрирайки без съмнение това, което споменахме по-рано, че два паралелни проводника, през които протича ток в една и съща посока, те неизбежно ще се привличат взаимно, обаче, ако сетивата на тока са противоположни, те ще се отблъснат взаимно.

От друга страна, символът, с който е представен амперът или амперът, е главната буква a (A), това е така, защото в единиците, установени от Международната система за измерване, ако единицата е наименована с правилното име на a индивидуален, такъв е случаят с ампера, символът ще бъде първата буква на въпросното собствено име и ще бъде изписан с главни букви.

Свързани Статии