Определение на алгебра

Областта на математиката, отговорна за изследването на структурите, връзките и количествата, е известна като алгебра . В алгебрата и за разлика от аритметиката, която използва числа, символите са заменени от тях поради няколко причини, първо защото това ще улесни формулирането на общи аритметични закони, например a + b = b + a, второ, защото Това ще ни позволи да се позоваваме на неизвестни числа, да формулираме уравнения и да проучим как да ги разрешим и накрая, тъй като символите са по-функционални при формулирането на функционални взаимоотношения, струва си да се съкрати.

От друга страна, алгебраичните структури са набор от елементи, които имат определени оперативни свойства, докато това, което ще определи структурата, са онези операции, които могат да се извършват с елементите, които съставят този набор, и математическите свойства, които тези операции приемат. Сред най-често срещаните алгебрични структури можем да споменем: групата, пръстен, тяло, моноид, векторно пространство, модул, между другото.

Както казахме по-горе, алгебрата използва различни знаци и символи, които, разбира се, в алгебраичния контекст ще имат определено значение. Например знакът + изразява допълнение и се използва за изразяване на двоични операции, първите букви от азбуката да изразяват известни количества, докато последните букви служат, напротив, за препращане към неизвестните, буквата n е известна тя ще се използва, когато искате да изразите всяко количество, а k или k да се отнасят към постоянните термини, наред с други.

Свързани Статии