Определение на Agnostic

Относно съществуването или не на Бог, хората могат да имат различни позиции, например вярващи, тези, които вярват в Бог, имат твърдото убеждение, че има висше същество, което е създало света и човешкото същество, междувременно, Тези вярвания се основават главно на тяхната вяра и на това, което предлага религиозната традиция и догми.

От друга страна, можем да намерим позицията на атеиста, който категорично отрича съществуването на бог, тъй като казва, че няма надеждни, доказателни доказателства за това.

Човек, който не отрича или утвърждава съществуването на Бог

А агностикът, който има междинно положение между двете гореспоменати позиции, тъй като не отрича или утвърждава съществуването на Бог, основавайки се главно на факта, че не може да утвърди онова, което не е достъпно за разума, но нито може да го отрече, въпреки че разумът му не може да го утвърди.

Терминът агностик представя две повтарящи се употреби, от една страна всичко, което е правилно или е свързано с агностицизма, ще се нарича агностик, а от друга, думата се използва за обозначаване на този, който изповядва споменатата доктрина .

Какво е агностицизъм?

Междувременно агностицизмът е философска или лична позиция, която счита познаването на божественото и за всичко, което надхвърля опит или опит, за невъзможно и недостъпно за всяко човешко същество .

По принцип причината за това е, че агностицизмът е дисциплина, която се основава на преживявания и наблюдения, така че всичко, което не може да бъде пряко преживяно или наблюдавано, ще бъде обявено за невъзможно и недостъпно.

За агностиците истинността и метафизичните твърдения като битие, Бог или отвъдния живот се оказват непознати.

Агностиците считат, че понятието за Бог не може да бъде сведено до истинско или невярно, тъй като човешкото същество не е в състояние да потвърди нищо за божествеността.

Тази група обикновено вярва в онези идеали и подходи, които считат за рационално валидни и правилни за съвместното съществуване в обществото и са доста скептични към съществуването на Бог.

Видове агностицизъм

Междувременно има различия по отношение на гореспоменатия въпрос в зависимост от степента на наличност на агностицизъм, тоест слаб агностицизъм, тясно свързан със скептицизма, счита, че несъществуването на гореспоменатите въпроси може да бъде доказано, но в момента няма доказателства В това отношение, както се вижда, тя поставя съмнение, което показва тази интимна връзка със скептицизма; От друга страна, силният агностицизъм поддържа, че познанието на висшите същества не само не е постигнато, но и никога няма да бъде, тоест няма отворени врати в този смисъл.

Тогава откриваме апатичния агностицизъм или апатизъм, който поддържа, че съществуването или не на висшите същества е не само невъзможно или известно, но е без значение за човешкото състояние. Агностикът в по-голямата си част вярва в това, че религиите не са съществен аспект на човешкия живот, но са култура и история .

От своя страна и противно на предишния, заинтересованият агностицизъм, смята, че познаването на божествата е от значение за човека.

Междувременно теистичният агностик счита, че въпреки че няма нивото на разбиране, което му позволява да повярва в съществуването на Бог, той признава, че би могъл да съществува; и атеистичният агностик признава, че не може да получи това знание и е скептичен към възможността Бог да съществува.

Разлика между атеист и агностик

Трябва да подчертаем, че съществуват съществени разлики между агностика и атеиста, въпреки че някои са склонни да използват и двете понятия взаимозаменяемо.

Основната разлика се състои във факта, че всеки има предвид естеството на божественото.

Агностиците, въпреки че не потвърждават, че Бог съществува, защото вярват, че това знание не е достъпно чрез тяхната причина, не рискуват да го отрекат направо, сякаш са атеисти, които отхвърлят това съществуване насила.

Това течение на мисълта намери важно разпространение в целия свят и затова неговите последователи са много и някои от най-известните като Карл Попър (философ), Протагор (гръцки софист), Милтън Фридман (икономист), Мат Грьонинг (създател на „Симпсъните“), Марио Варгас Льоса (писател), Ози Осбърн (музикант) и Мишел Башелет (бивш президент на Чили), между другото.

Свързани Статии