Какво е равнобедрен триъгълник

Триъгълникът е в рамките на геометрията вид многоъгълник, който се състои от три страни, тоест той е съставен от три линии, които ще се пресичат две по две и в три точки, които не са подравнени.

Точките, където линиите се срещат, са известни като върхове, докато всеки сегмент от линии стои като страни на въпросния триъгълник ; и двете непрекъснати страни водят до вътрешния ъгъл .

От горепосоченото следва, че триъгълникът ще бъде съставен от три страни, както казахме, от три върха, от три вътрешни ъгъла и от три външни ъгли .

На чертежа на равнина триъгълникът ще бъде наречен с главни букви A, B и C в върховете му, а страните му могат да се наричат AB, BC и AC .

Триъгълниците могат да бъдат класифицирани по два въпроса, по дължината, която страните им спазват, въпрос, който ще ни даде три вида триъгълници, а от друга страна по ширината на техните ъгли, класификация, която ще отстъпи място на четири различни типа триъгълници.

В толкова много, чрез удължаването на страните му ще открием равностранен триъгълник, който е този, чиито страни са равни, както и вътрешните му ъгли; За разлика от това има скаленият триъгълник, който има три страни с различна дължина и в средата на двете противоположности намираме равнобедрен триъгълник, който ще се характеризира с представяне на две страни с едно и също удължение .

Трябва да се отбележи, че ъглите, които се противопоставят на тези страни, имат една и съща мярка . Изтъкнатият гръцки философ Талес от Милет демонстрира точно този въпрос относно равнобедрен триъгълник, който представя два еднакви ъгъла, като по този начин налага връзка между дължина и ъгъл.

Свързани Статии