Какво е Paratext

Гръцкият префикс за изразява идеята за "извън" или "до", както се случва с думи като паранормални, паравоенни, парамедицински и други. По този начин паратекстът е всичко, което е свързано с текст. По този начин, ако разгледаме съдържанието на книга, говорим за самия текст, който има поредица от свързани елементи, като заглавието на книгата, корицата и задната корица, посвещението, индекса, речника или прологът. Всички тези елементи съставляват паратекста на текст. Концепцията за паратекст може да бъде приложена към статия във вестник, роман или всеки формат с някакво писмено съдържание.

Функцията на паратекстуални елементи и примери

Наборът от паратекстуални елементи позволява на читателя да разполага с подходяща информация, за да разбере по-добре четенето на даден текст.

Четенето на паратекстуалните елементи позволява на читателя да има своеобразно ръководство за текст

Например посвещение от автора може да изрази ключова идея от роман. Ако мислим за задната корица с кратко резюме на литературно произведение, четенето на задната корица може да бъде ключов елемент за читателя да реши да прочете книгата. Има паратекстуална информация, която на пръв поглед може да изглежда без значение като брой издания на книга, година на издаване, име на преводача или град, в който е отпечатана.

Въпреки че тези данни изглеждат вторични, те са важни, тъй като всеки един от тях допринася за нюанс на текстовото съдържание (например, нека помислим за разликата, която има в превода на една и съща работа в зависимост от качеството на преводача).

Паратекстуални елементи в дневник

Вестник е предназначен да се чете през целия ден. За улесняване на четенето има цяла поредица от паратекстуални елементи, които трябва да бъдат взети под внимание. Ако мислим за новина, има цяла поредица от паратекстуална информация, като например заглавието на новините, субтитрите, подчертани думи, полета, изображения и т.н. Всеки елемент изпълнява определена функция. По този начин заглавието на новините трябва да е внушаващо и ясно, така че читателят да е готов да прочете цялата история.

Ролята на изображенията е от съществено значение и поради тази причина писмената преса използва фотографията като допълващ елемент. Шрифтът и лекотата на четене са определящ фактор. Разпространението на информация също обуславя отношението на читателя.

Снимки: iStock - Liana2012l / Мартин Димитров

Свързани Статии