Какво е географско пространство

От областта на географията многобройните понятия намекват за дълбоката връзка, която съществува между средата, в която живеем, и нашето присъствие, тоест човешкото присъствие.

Географията анализира явления, чисто свързани с природата, но винаги го прави, за да ги постави в перспектива във връзка с човешкия живот и многопосочните ефекти, които могат да възникнат между околната среда и различните общности.

Разбиране на понятието географско пространство: човека и неговата среда

Под географско пространство разбираме пространството, което се анализира заедно между човешкото участие и естественото присъствие. Географските пространства са тези, в които човешкото действие е преобразило природата, за да я приспособи към своето съществуване и затова сега са нов елемент.

Концепцията за географско пространство отчита както физическите аспекти, релефа, природните ресурси, климата, температурата и човешките елементи, като плътността на населението, използването или износването на ресурси, човешките икономически дейности и тяхното влияние върху времето или температурата и т.н. Той също така анализира как това пространство се трансформира във времето, например в случай на град, който расте на брега на реката, докато не се превърне в голям град.

Сателитното измерение на географското пространство

Сред най-забележителните характеристики на концепцията за географско пространство откриваме факта, че той обикновено се анализира от сателитна гледна точка, тоест наблюдавайки физическото пространство и неговите трансформации с изображения, които са направени от сателити или които са генерирани от същото човешко наблюдение на пространство.

Този тип материали ни позволяват да знаем по по-пълен и в същото време по-сложен начин как се разпределя пространството в даден регион, например на места, където има повече природни ресурси или където има по-голямо човешко присъствие.

Сателитните снимки също ни позволяват да наблюдаваме релефа и разположението на човешките дейности около него, например в случай на съществуване на водни течения или планини и т.н.

Концепцията за географското пространство е от съществено значение за градоустройственото планиране

Въпреки че понятието за географско пространство може да се използва навсякъде на планетата, то е особено важно и полезно, когато става дума за градски пространства.

Чрез географското пространство се разработват проекти и решения, които имат за цел да подобрят качеството на живот и използването на градското пространство. Например това се случва по отношение на наличието на зелени площи и площади, развлекателни центрове, паркинги и места за автомобилисти, подреждането на жилищни комплекси и др.

Снимки: iStock - Benjamin Howell / gavni

Свързани Статии