Дефиниция на институцията

Концепцията за институция има няколко референции на примерния език. От една страна, основаването или установяването на нещо се нарича по този начин и също така основаното. От друга страна, органът, който осъществява функция в обществен интерес, независимо дали с благотворителни или образователни цели, е определен за институция. Например институция, която подпомага и подкрепя хората на улицата.

Предполага се социална концепция, която се отнася до всички онези структури, които предполагат определен контролен механизъм или социален ред, които са създадени точно за улесняване на човешкото съвместно съществуване и които имат връзка с развитието на груповите връзки и връзки в различни обстоятелства или моменти от живота.,

Структури, разработени от човека за упражняване на социален контрол

Въпреки че идеята за институция ни насочва в много случаи към конкретни заведения като училище, болница, църква, понятието за институция е много по-широко от това и важи и за абстрактни социални структури, в които винаги Той представлява човешката връзка, но те не могат да бъдат визуално представени от сграда, както е например, например със семейството, с брака.

Основни институции

Идеята за социалната институция е една от най-важните по отношение на социалната история на човека. Това е така, тъй като институциите, разбирани като трансцендентни социални структури, превъзхождащи самия индивид, съществуват от незапомнени времена, от момента, в който човешкото същество започна да живее в общност и се нуждаеше от някакъв вид нареждане за насърчаване на съвместното съществуване. По този начин семейството се счита за една от първите институции, тъй като именно тя нарежда и структурира кръвни връзки, установявайки йерархии и конкретни роли за всеки индивид. Както и при другите, и идеята за семейството надхвърля индивидите, които го съставят.

Други важни институции за днешното общество освен семейството са например правителството, независимо от неговата форма, религия, брак, образование, наука, болници, правосъдие, затвори, фабрики и други продуктивни институции., армията, медиите, различни социални организации, които изобилстват днес и които имат общо с разрешаването на ситуации, които не се вземат предвид от официални или държавни институции. В допълнение, други по-широки, но постоянно съществуващи институции също могат да бъдат изкуство, език, идея за нацията.

И в строгата област на политиката трябва да посочим като много важни институции за социалния ред и управление, разделението на властите, в тези случаи на демокрации, националната конституция, сред най-уместните.

В случая с конституции повечето датира от времето, когато въпросната нация се освободи от някаква външна зависимост, тоест престана да бъде колония, за да се превърне във формална държава.

Въпреки че мнозина са претърпели реформи през цялата си история, особено свързани с желанията на сегашните владетели, важно е да се каже, че много пъти тези модификации могат да застрашат социалния ред и да позволят някои ситуации, които пораждат тежки усложнения за живота. например от общността, за да се даде възможност за неопределен преизбиране на владетел, с тежките последици, които това може да има за демокрацията и политическото редуване, което една добра демократична система винаги изисква.

По същия начин думата се използва за обозначаване на поведение, употреба и обичаи, които са дълбоко вкоренени в определени култури, закони или разпоредби, които имат мисията да регулират дадена организация или общност.

Институциите съществуват във всички общества и би било невъзможно да функционират без тях. Повечето от тези, които съществуват днес, са продукт на миналото, тоест те са съществували в най-ранните времена и са били подновени, но почти всички те произхождат от със сигурност древни времена.

Да бъдеш институция в нещо

И има много популярен израз, който съдържа тази дума и който използваме много на езика си: да бъдем някой институция по някакъв въпрос, което означава, че този човек има съответен престиж в определена област или социална група.

Свързани Статии