Астрофизика - определение, понятие и какво е то

Астрофизиката е науката, която изучава Вселената като цяло, която включва комети, галактики и планети. За да изучат необятността на Вселената, астрофизиците обикновено се фокусират върху четири различни раздела. 1) Познаването на Слънчевата система се отнася до разбирането на всичко, свързано със Слънцето и свързаните с него магнитни системи,

2) знанието, което се фокусира върху звездите, за да се определи каква е вътрешността на звездите и експлозивните явления, които се случват във Вселената (така наречените гама-лъчи),

3) познаване на структурата и еволюцията на нашата галактика и централната дупка в нея и

4) познаване на екстрагалактичната физика и анализ на Вселената като цяло (този раздел от астрофизиката е известен като космология).

Астрофизични изследвания

Студент, обмислящ кариера в астрофизиката, трябва да знае, че има общи предмети като математика, електромагнетизъм, оптика, компютърни науки или електроника. Вече в раздела за астрономията има теми като космология, физика на флуидите, термодинамика, фотометрия, физика на звездите или основните теории на тази наука (например теорията на относителността).

Астрофизика, астрономия, космология и астрология

Когато мислим за Вселената и нейната сложност, трябва да имаме предвид, че има няколко дисциплини, свързани с нея

Първо, астрологията е псевдонаука, която обяснява връзката между хората и положението на планетите въз основа на датата на раждане. Астрологията няма научно признание и е по-скоро система за гадаене.

Астрофизиката е физиката, проектирана към астрономията. По този начин ядреният синтез е физически процес, който служи за изучаване на връзките между електромагнитното излъчване и материята на Вселената и всичко това става от теоретична визия, наречена звездна еволюция.

Астрономията е науката за космоса и се фокусира върху познаването на законите и теориите, които управляват Вселената (например теорията за Големия взрив или закона за универсалното гравитация).

Космологията е област на астрофизиката и изучава динамиката, структурите и еволюцията на Вселената. Научната космология трябва да се разграничава от религиозната или философската космология, две дисциплини, които имат рационално и духовно измерение, но не са строго научни.

Снимки: iStock - forplayday / Khlongwangchao

Свързани Статии