Паноптикон - Определение, концепция и какво е то

Определението за паноптикон, отнасящо се до сграда, означава, че тя е построена по такъв начин, че целият интериор да се вижда от една точка.

Типът архитектура, който създава сгради с тези характеристики, е известен като паноптична архитектура.

Произходът му произтича от дизайн на Джеръми Бентам, осъществен в края на 18 век, който е създал затвор, който би позволил не само едновременно наблюдение на всички затворници от охранител, разположен в централна кула, но и създаване на усещане за постоянно наблюдение, независимо дали е възникнало или не.

Докато пазачът можеше да види вътре в килиите, разположението на килиите, обикновено с подсветка и използването на капаци, попречи на затворниците да разберат дали такова наблюдение се извършва в този точно определен момент.

Следователно паноптиконът е структура, проектирана да улеснява контрола и, следователно, електроинструмент. Това съзнателно състояние на постоянна видимост е инструментът, който гарантира работата на захранването автоматично.

Паноптиконът като метафора за днешното общество

Днешното общество се основава на система, много подобна на философията, която вдъхновява паноптикона. Държавата се опитва да поддържа постоянен контрол върху лицата, които я съставят, така че всички да спазват установените норми и задължения. Но такъв реален контрол е скъп и непрактичен, тъй като изисква огромен разход в ресурси.

Следователно, подобно на това как се случва в паноптикона, усещането за „постоянно наблюдение“ се играе като инструмент за контрол, който позволява на гражданите да спазват фискалните задължения и установените правила за съвместно съществуване. С други думи, държавната машина е един вид паноптикон, който разполага със средствата за контрол на населението и ги излага, така че те да станат наясно, че могат да бъдат наблюдавани по всяко време.

Като знаят този факт, членовете на обществото действат усърдно, най-вече в лицето на страха да бъдат открити, ако не спазват правилата, без ефективните органи на обществото да трябва да осъществяват ефективно наблюдение. Това позволява на обществото да остане под контрол, без да е необходимо да се извършват огромните разходи и усилия, които биха довели до наблюдение на всеки от членовете му един по един.

Снимки: iStock - rha2503 / photosis75

Свързани Статии