Определяне на Безполов

По настояване на биологията, асексуалното възпроизвеждане е видът на възпроизвеждане, при който един единствен организъм може да породи други нови организми .

Репродукция, при която един единствен организъм поражда нов и без намесата на мъжки и женски гамети

Тоест, една клетка се освобождава от въпросния организъм или при липса на това, части от развитото тяло и след това чрез процеси от митотичен тип ще се образува друг организъм, който е напълно и генетично същият като оригинала.

Този тип репродукция се характеризира именно с това, че присъствието на самотен родител е достатъчно и защото няма участие на половите клетки, популярно известни като гамети, тоест нито яйца, нито сперматозоиди не участват .

По същия начин растенията поддържат асексуално възпроизвеждане, като най-често срещаните видове са: присадки, резници, сегменти, тъканна култура, спорообразуване и тъкани .

Тези по-прости организми се възпроизвеждат от процес, наречен ексцизия и който се характеризира с това, че стволовата клетка се разделя на две или повече клетки, въпреки че, не е единствената, намираме и други видове като: полимериония, партеногенеза и др. разделяне, спорообразуване и пъпкуване .

Трябва да се отбележи, че около асексуалното възпроизводство има положителни проблеми като простота, непосредственост и икономия на енергия, които ще продължат при липса на действия преди оплождането, но има и някои отрицателни, сред които невъзможността за генерират потомство без генетична променливост.

Лице, което изразява сексуалната си ориентация с неяснота и не е привлечено от никакъв пол

А от друга страна, думата асексуален се използва за отчитане на този индивид, който не излага ясно и открито сексуалната си ориентация, което позволява вместо нея да се размножава двусмислието.

Така индивидите, които представят този тип проявление, няма да бъдат привлечени нито от мъже, нито от жени .

Най-разпространеното е, че този тип индивиди с тази ориентация нямат партньор или се влюбват.

Най-разпространените и приети от хората сексуални наклонности са хетеросексуалността, хомосексуалността и бисексуалността.

Хетеросексуалността е най-често срещаната и актуална и следователно не поражда подозрения, дискриминация или поставяне под въпрос и се характеризира с това, че човекът е привлечен от противоположния пол, тоест мъжът за жената, а жената за мъжа.

Хомосексуалността предполага склонност или предпочитание към човек от същия пол.

Тази склонност се счита от векове и векове като малцинство, въпреки че трябва да кажем, че през последните години имаше голяма промяна в полза на приемането, а днес е обичайно гей двойките да сключват брак, осиновяване или дори имат биологични деца.

Гражданското право признава всички тези същите права като хетеросексуални двойки.

Междувременно бисексуалността предполага, че човек е еднакво привлечен от хора от един и същи пол и от противоположния пол, тоест мъжът е привлечен едновременно от жени и мъже.

И що се отнася до този отзив, към асексуалния индивид липсва сексуален интерес, или не е привлечен от нито една от споменатите форми, или по този начин се приема пряко за тези, които нямат конкретна сексуална склонност.

Асексуалният човек не изпитва привличане или сексуален нагон към мъжете или жените и във всеки случай няма да поддържа сексуални отношения с тези полове по никакъв начин, освен с някои изключения, като например необходимостта да искат да имат деца или по някаква друга причина, но то няма сексуален произход.

По отношение на тази тема е важно да направим пояснение относно разликата между сексуална идентичност и сексуална ориентация.

Първото е възприятието, което човек има относно пола си, независимо дали се чувства мъж или жена.

Докато ориентацията е свързана с привличането, както вече говорихме, към определени групи, като например хетеросексуални, хомосексуални, бисексуални или асексуални.

Свързани Статии