Определение за унижение

Унижение ще бъде тази причина, която със сигурност ще навреди на нашето достойнство или гордост.

Причина, която уврежда гордостта или достойнството на човек

Това е много отрицателно състояние, когато е претърпено, защото човекът, който преминава през него, ще повлияе сериозно на тяхното уважение пред другите.

Унижението е деянието, от което даден индивид е открит или изложен в определена ситуация, което по принцип е срамно и това се прави пред голяма публика, която директно обмисля сцената .

Първата реакция, която униженият човек ще прояви, ще бъде срам .

И така, всеки коментар, действие, който някой разгръща с ясната мисия да се отрича по разширен начин към друг, особено по отношение на въпроси като политически убеждения, религиозни убеждения или сексуални предпочитания, към които е склонен, наред с други алтернативи, представлява унижение.

Достойнството е силно засегнато

Трябва да се отбележи, че прекият получател, засегнат от унижение, е достойнството на въпросното лице .

Достойнството е универсален въпрос, който имаме всички и който е свързан с основните права на човека, тъй като достойнството ни прави притежатели на тях и от тях се радваме на благополучие, равенство и качество на живот.

Например, при среща с приятели, един от членовете на групата открито разкрива сексуалността на друг член, който по това време пази такава информация в пълна поверителност.

Директна атака върху права

В повечето унижения има конкретно нарушение на правата на човека и поради тази причина в света има различни организации, които следят тези права, които директно са изправени пред унижение и предлагат тяхното абсолютно и гласно наказание.

Поради тази причина значителен брой държави също допускат в законодателството си санкции за определени унижения, които ясно и дълбоко засягат някои права.

Въпреки че унижението е ситуация, от която бягат повечето хора, има значителна част от хората, които го приемат и се съгласяват с него в живота си като нормална и нормална практика.

Трябва да изясним между другото, че това приемане изобщо не е нормално, никой не заслужава да бъде унижен от друг при никакви обстоятелства, няма валидна причина, която да го позволява, затова не трябва да го приемаме нормално, когато го страдаме, или какво ние оценяваме в другите.

В тези случаи, когато го видим, би било добре да се приближим и да се опитаме да помогнем на този човек, за да може той да излезе от ситуацията на постоянно унижение.

Засягащи самочувствието

Защото, както казахме по-горе, унижението пряко засяга нечието уважение и ако униженията се повтарят с течение на времето, този човек със сигурност ще страда от нулева самооценка, която ще подкопае живота му във всеки аспект, ще го оттегли по време на действие и неговия растеж.

Унижението е много негативно в живота на някого и трябва да се измъкнете от него, ако сте постоянно изложени.

Терапията може да помогне много в този аспект на човека, който страда от нея.

Сексуални практики и разсейване на заетостта

От друга страна, някои сексуални практики като садомазохизъм, които насърчават получаването на удоволствие от осъществяването на жестоки действия, дават унижение преобладаваща роля.

При този тип връзки е обичайно за двойките, които го практикуват, да се унижават взаимно, или да крещят един върху друг или да нанасят физическа вреда.

Също така често се случва, че унижението се появява на работното място и е насочено от енергийния сектор, командването, към сектори, които нямат никакви правомощия.

Класически пример е този на шефа, който непрекъснато унижава служител чрез обидни коментари или го моли ефективно да изпълнява нездравословни задачи.

Органът, който практикува унижение с подчинените си, знае много добре кой го насочва, особено онези хора, които априори знаят, че няма да реагират, защото тяхната непрекъснатост на работа е на риск и им е необходима много от тази работа.

Така че, използвайте тази нужда на другия, за да го подчините на своите проекти.

Със сигурност има жестоки хора, които практикуват унижение без никаква осъзнатост, а още повече, че им се наслаждава в повечето случаи, както в горното.

Сега също е възможно човек да се унижи, тоест от собствената си свободна воля той да се понижи пред друг.

Свързани Статии