Определение за степен

В зависимост от контекста, в който се използва, терминът степен ще има различни препратки.

Най-общо, думата степен ще бъде използвана за обозначаване на всяко от различните състояния, ценности и качества, които дадено нещо може да има в по-голяма или по-малка връзка .

В училищата например всеки от разделите, в които са групирани учениците, по възраст, знанията, наред с други въпроси, се наричат ​​оценка . Начална степен, среден клас, първи клас, втори клас, наред с други.

По същия начин, следвайки в академичен контекст, но сега в по-висш етап като този на университета, разграничението, което институцията предоставя след успешното завършване на някаква учебна програма, се нарича академична степен .

От друга страна, по искане на математика и геометрия, терминът има специално участие в тях . За геометрията това е мерната единица на ъглите, която ще бъде еквивалентна на всяка една от 360 равни части, в които може да бъде разделена обиколка. И в математиката, по-точно в уравнение или полином, сведен до рационална форма, степента ще бъде тази на термина, в който променливата има най-голям показател.

И накрая, що се отнася до климата, метеорологията и температурата, градусът е мерната единица, чрез която се измерва температурата .

Свързани Статии