Определение за социална практика

Всяко човешко същество живее интегрирано в контекста на група, е част от специфично общество, белязано от култура. Всяка култура има свои собствени норми, тоест обичайни поведения, които имат специфично значение в рамките на тази култура, но които нямат стойност в друга културна група.

По този начин можем да говорим за социални практики, за да се отнасяме до този тип поведение, социално прието от група индивиди. Понякога има опозиция, че социалната практика, която е валидна за една култура, може да бъде отхвърлена от друга.

Културата и начините за управление на това се учи

Този нюанс показва как влияе върху личното възприятие, полученото образование. Социалните практики показват силата на традицията, която се предава от поколение на поколение. За да бъде консолидирана социалната практика, е важно да изминат години. Това обаче не означава, че една социална практика ще бъде вечна, ако вземем предвид, че има обичаи, които свършват, защото в настоящия контекст те се тълкуват с напълно различна перспектива .

Собствените кодове на всяко общество

Всяко общество има свои собствени кодове, тоест своите социални практики, които носят моменти на надежда и специално преживяване на гражданите. От емоционална гледна точка е много полезно да пътувате често, за да се срещате с други култове, тъй като пътуването е положителен навик да имате отворен ум, тоест да откриете, че няма единствен начин за правене на неща, но че има различни точки на оглед. Ученето от други култури е добър тип личностно усъвършенстване за интернализиране на ценности, които добавят благополучие, независимо от неговия произход.

Познаването на едно общество означава да посещава неговите обичаи, традиции и фестивали. Тези външни фактори взаимодействат индивидуално с всяко човешко същество, което е част от група. Несъмнено човек може индивидуално да върви срещу традициите или да бъде в полза. Положително е да има личен критерий, който да разсъждава върху социалните практики по външен начин, тъй като нещо не трябва да е валидно за простия факт, който повечето правят.

Изрази, които проявяват идентичност

В заключение си струва да си спомним, че социалните практики са начинът, по който обществото е структурирано чрез норми и обичаи. Подобни традиции внасят усещане за група в единна общност чрез тези практики. Социалните практики показват точно, че човешкото същество е социално по своя характер.

Свързани Статии