Определение за сертифициране

Сертифицирането е гаранцията, която се доставя или разширява върху нещо и има мисията да потвърждава автентичността или сигурността на нещо, така че да няма съмнения относно неговата истинност или че е изправено нещо автентично.

Документ, издаден от компетентен орган или силно достоверно образувание и който потвърждава автентичността или сигурността на нещо

Като цяло сертификацията се доставя от референтно образувание по въпрос, който е отговорен и за осигуряване на спазването на определени условия, дори ги изучава и ако ги потвърди положително, като му дава този сертификат.

Трябва да се отбележи, че предприятието трябва да остане независимо, независимо, по отношение на лицето или организацията, която учи, ако и двете имат общ интерес, всяко сертифициране, което може да издаде, очевидно ще загуби валидност.

Точно гаранцията е, че няма връзка между страните, която прави това сертифициране всъщност не е обективно.

Сертифицирането е дума, която е свързана със сертификат и се използва за обозначаване на акта, чрез който човек, институция, организация получава доказателство за някаква дейност или постижение, което са извършили.

Този документ може да бъде изложен, пред когото може да се отнася и ще послужи като достатъчна гаранция и доказателство, че тази или онази дейност е била извършена съответно.

Сертифицирането може да бъде ефективно или символично: сертификатите, считани за ефективни, са тези, които са необходими, за да се докаже, че нещо е постигнато (например средно образование); други са символични и нямат истинска стойност, освен да оставят малък символ, че е направено нещо (например сертификат, присъден след постъпване на курс, който няма академична стойност).

Има няколко случая или ситуации, в които можем да намерим думата сертификация.

Винаги ще говорим за ситуации, в които нещо трябва да бъде проверено и когато наистина е така, се предоставя сертификат, така че да се потвърди този факт.

Документ, необходим при предприемане на бизнес, за да се гарантира качеството на даден продукт или да се признае нечия идентичност

Този сертификат може да бъде представен в различни формати: докато през повечето време говорим за дипломи и сертификати, друг път сертифицирането е повече от всичко предоставяне на съкращение, което може да бъде подредено до името на компанията или организацията (както се случва с Сертифициране по ISO, което служи за проверка дали компания отговаря на всички регулаторни и контролни стандарти).

Сертифицирането често е важно, ако вземем предвид, че само от него може да се постигне нещо.

В този смисъл, ако нямате удостоверението, което доказва, че сте преминали всички предмети на средното образование, не можете да отидете да получите работа, която го изисква, тъй като нямате какво да притежавате, за да го докажете.

Нека помислим за компания, която произвежда определен продукт, който иска да изнесе, но за да го направи, първо трябва да премине през контролите на международна асоциация, която е лидер и ориентир в сертифицирането на качеството на тези продукти.

Ако компанията иска да изнесе продукцията си, тя трябва да премине контролите или одити, които се предлагат, за да постигне признаване, което потвърждава нейното качество и надеждност пред външни купувачи.

По същия начин, компания, която няма ISO или IRAM сертификат за Аржентина, няма да може да извършва своята дейност, тъй като няма да се счита за надеждна компания.

Може да се каже, че сертифицирането е изкуствена изкуство, но в днешно време обществата преминават от спазването на определени насоки и в този смисъл винаги е важно да се гарантира, че нещата се правят. прави добре.

От друга страна, хората разполагат с документация, която ни позволява да докажем и удостоверим произхода си и самоличността си, към които може да се отнася или иска във всеки процес.

Актът за раждане или свидетелството за раждане е удостоверение, издадено от органа на националния регистър на лицата и което удостоверява раждането на физическо лице, удостоверяващо датата, мястото, точния час, пола на новороденото, фамилното име и трите имена на родителите и самоличността на лекаря, който се намеси, наред с други по-важни данни.

Това е първият документ, който физическо лице държи в живота си и удостоверява както самоличността си, така и произхода си, тогава ще се управляват други документи, които също са от значение, когато става въпрос за удостоверяване на самоличност, такъв е случаят с националния документ Самоличност, лична карта, паспорт.

Свързани Статии