Определение за самооценка

Самооценката е метод, който се състои в оценяване на собствения капацитет, който е на разположение за тази или онази задача или дейност, както и качеството на извършената работа, особено в педагогическата област.

Процедура, която се състои в това да оценяваш и оценяваш своя капацитет или знания в дадена област

Хората са по-свикнали с типичния редовен процес на оценяване, който преминаваме по молба на училище или университет, в който учителите оценяват дали знанията са научени правилно. Тази процедура е външна, тоест се провежда от трета страна, учителя чрез устен или писмен тест или чрез представяне на практическа работа.

Междувременно оценката може да бъде и лична и да се извършва от всеки индивид, тъй като ние ще разгледаме и научим в този преглед. Този метод позволява на човек да измери знанията, които има по даден предмет и да разбере дали е подходящ или дори остава да научи повече, за да го овладее.

Самооценката обикновено се използва или от индивид, организация, институция или образувание, тъй като е много практичен инструмент, когато става дума за напредък и отклонения от цели, програми, планове, наред с други. други и особено от които зависи подобрението на функционалността на даден процес или система. В случай на компания, самооценката ще се състои в подробен и периодичен преглед от лицето, което отговаря за отпечатването на подобрения в работата си.

Междувременно, субектът, който самооценява себе си, ще вземе в ръцете си процеса на оценка на собственото си поведение, идеи и знания.

Много полезен инструмент, ако е направен честно

Въпреки че този инструмент се обсъжда от гледна точка на обективността, която може да бъде резултат от това, че някой трябва да се самооцени, няма отричане на важността, която ще се получи от него, ако индивидът го изпълни с абсолютна честност, което, разбира се, е основната идея на това процедура.

Как протича процесът?

Самооценката на съзнанието е интроспективен процес, който позволява, първо, да визуализирате и след това да прецените собствените си поведения и мисли, така че в случай, че е необходимо да накажете от коригиращи действия онези, които не водят до поставената цел.

ползи

В академичната област е важно учителите да поощряват и преподават на своите ученици в този смисъл, тъй като освен че ще им осигурят самостоятелност, това ще им помогне наистина да приемат това, което знаят или не, и също така ще ги направи по-отговорни, защото им се дава сила да бъдат себе си, които преценяват дали са научили материята или не и очевидно от това произлиза осъзнаването.

От друга страна, това е много полезно, тъй като ще помогне на студента да развие други въпроси като капацитет за анализ и размисъл.

Това обаче не означава, че учителят изчезва, още по-малко, учителят ще бъде там, като страната ръководи ученика и предоставя инструменти, така че той да може да извърши този процес, който ще донесе ползи в образователното ниво, но и лично за ученика.

В контекста на училищното образование тази практика набира най-голяма сила, тъй като помага да се опознаят учениците, както техните слабости, така и силни страни и следователно да бъдат участници в техните собствени познавателни постижения. Учителят ще играе основна роля в него, тъй като той е този, който въвежда ученика в боравенето с техники, за да може самият той да се осъществи.

Също така е важно учителите сами да преминат самооценката, за да знаят дали изправеният образователен процес е подходящ и дали се нуждае от някаква модификация, която да постигне максимално удовлетворение.

Медицина: значението на диагностичната самооценка за откриване на заболявания рано

От друга страна, в областта на медицината диагностичната самооценка се оказва от огромна помощ при ранното откриване на някои заболявания, такъв е случаят със самооценката, която жените препоръчват да извършват около гърдите си, за да самостоятелно открийте дали имат или не бучки, които могат да доведат до рак на гърдата.

Това лично признание, че на жените се препоръчва да се правят периодично и интимно, е от огромна помощ за медицината, която се занимава с диагностика, лечение и излекуване на този вид рак, тъй като позволява навреме да се атакува случай, очевидно има по-голям шансове за излекуване.

По този начин професионалистите в тази специалност трябва да научат пациентите си да извършват този самостоятелен преглед у дома и след като преценят каквато и да е нередност, да посочат, че трябва да направят посещение, за да проучат задълбочено случая.

Въпреки че споменаваме само най-често срещаните, самооценката се оказва много важна във всяка област като неразделна част от процеса на самопознание, стига да се извършва по сериозен, обмислен, честен начин и с цел усъвършенстване.

Свързани Статии