Определение за поклонничество

Известно е под термина поклонение към онези маршрути и пътувания, които човек прави от всяка точка до светилище или храм в чест на религията, която изповядва, и боговете, които следва. Поклонението или поклонничеството е още един пример за жертвата, която вярващият прави в чест на своите богове, тъй като обикновено пътищата, които трябва да следвате, обикновено са дълги и представляват трудности по пътя. По този начин тя може да се превърне в начин за показване на преданост към въпросния Бог. В много случаи самото поклонение се счита за упражняване на връзка с божеството, тъй като в него вярващият се замисля над своя Бог.

Поклонничеството през вековете е един от най-популярните прояви на вяра и преданост в различните общества. В този смисъл както някои от древните общества, така и средновековните култури и много други по-късно прибягват до поклонничеството като една от най-важните форми на народното изразяване, тъй като религията е център на целия живот. Поклонничеството в онези времена може да включва пътешествието на много обширни пътеки пеша, пътеки, които обикновено се простират между природата (с всичко това, което се предполага в нивото на трудност) и завършват с религиозни церемонии в мястото, където светилище или храм.

Днес поклоненията не са толкова често срещани както преди, но това не означава, че те не съществуват. Напротив, те имат особено значение за мюсюлманската религия, която предполага, че всички вярващи трябва да направят поклонение в Мека (в Саудитска Арабия) или доброволни поклонения, които християнските вярващи извършват до определени времена. църкви и храмове на света.

Свързани Статии