Определение за инсталация

Думата инсталация се отнася до структура, която може да варира по размер и която е специално подредена за изпълнение на конкретна цел. Всеки път, когато говорите за инсталация, имате предвид изкуствени и неестествени елементи, създадени и подредени по такъв начин от човека. Обикновено думата инсталация ни напомня на елементи, които са инсталирани да функционират по-късно по определен начин, както и художествени инсталации, нов начин за излагане на триизмерни произведения на изкуството.

Терминът инсталация е свързан с акта за инсталиране, който включва поставяне, фиксиране или подреждане на определени елементи, така че те да работят или да отговарят на определени цели. Например, думата инсталация е много често, когато говорим за електронни устройства или различни видове услуги, като кабел, компютър, светлина, дори някакъв вид програма или софтуер, който е инсталиран в някакво електронно устройство. По този начин инсталацията е нещо, което се установява с цел постигане на определена функция или цел. В някои случаи инсталацията може да се извърши от всеки, докато в други изисква специфични предварителни познания.

Думата инсталация се използва много днес за обозначаване на художествените структури, които са сглобени и подредени, така че хората да ги наблюдават по нов начин на други художествени произведения, като картини. Художествените инсталации често са по-сложни и модерни от традиционните скулптури и обикновено представляват абстрактни и модерни форми на изкуството, а не класическият стил на човешки и животински структури. Тези арт инсталации имат за цел да привлекат и привлекат вниманието на хората много по-бързо, отколкото другите произведения на изкуството обикновено, а в някои случаи те могат да бъдат впечатляващи големи, почти като архитектурни конструкции, а не скулптури, които могат да бъдат разположени в интериор на среда.

Свързани Статии