Определение за императивно

Думата императив ни позволява да се отнасяме към този, който царува, командва или доминира в някаква материя, ситуация, място, сред другите алтернативи.

С абсолютно наложителен тон той ни каза, че това ще бъде последната възможност, която ще ни даде за постигане на клиенти. Трябва да бъдете по-наложителни със сина си, в противен случай контролът ще излезе от ръцете и той ще го вземе . "

Този, който командва или има власт в нещо и над другите

В случай, когато кажем за някой или нещо, което е наложително, ще кажем, че той налага своята воля или авторитет на останалите.

Приложена към индивид, концепцията ще позволи да се отнася до този, който е способен или има способността да командва или да доминира над другите.

В случай той обикновено се използва като синоним на авторитарен.

Тясна връзка с авторитаризма

Човекът, който е властен, императивен, нормално няма съпричастност към хората, които командва, тоест те не го оценяват, не го ценят, а по-скоро се страхуват от него, защото знаят какво е способен да направи, ако не му се подчинят. съответно,

В този момент трябва да направим уточнение, императивният човек не може да бъде приравняван с водач, още по-малко, тъй като лидерът се следва, защото го уважават, възхищават му се и защото главно знаят, че целта му е да търси благополучието на всички, които са при него наоколо.

Тази характеристика обикновено се оценява във всички сфери на живота, на работното, социалното и политическо ниво.

Именно в този последен контекст императивният профил на един владетел може да причини определени усложнения за развитието и израстването на нацията, която той ръководи.

Защото, както знаем, човекът с авторитарни черти не харесва, че те мислят различно, че му противоречат, той дори е способен да не спазва законите, ако те засягат неговите инициативи.

И вече знаем много сериозната последица, че непознаването на законите от страна на тези, които упражняват изпълнителна власт, може да има за една нация.

В историята можем да открием безброй случаи, в които авторитаризмът отприщва големи битки и трагедии за обществата, които са ги изстрадали, дори много от тях първоначално са имали легитимацията и подкрепата на хората.

Разбира се, всяка йерархична връзка предполага някой отговорник и друг, който се подчинява, и това е необходимо, за да може да функционира една организация, но властта трябва да се упражнява разумно, отговорно и да зачита правата на другите.

Неопровержимо мито

От друга страна, и по искане на обикновен език, ние също наричаме това необяснимо задължение или изискване императивно, тоест няма извинение, не може да бъде извършено или спазено и ако не бъде спазено или последвано няма да има извинение за това да не го направим,

" Работен императив ми попречи да присъствам на твоя рожден ден вчера. Наистина съжалявах ."

Търсенето е искане за нещо с енергия или нужда, което не може да бъде игнорирано в контекст.

Морален императив

От своя страна моралният императив ще бъде това задължение, наложено по въпроси, свързани с етиката .

Философия: категоричен императив

За кантийската етика категоричният императив е централно понятие на неговата философия и това, което той поддържа, е, че това е автономната заповед, тоест не зависи от идеология или религия и е самодостатъчна, която ще управлява поведението на хората в различните им проявления в живота . Споменатата концепция е използвана за първи път от немския философ Имануел Кант през 1785 г. във Фондацията на метафизиката на митниците .

Граматичен режим, който позволява да се изразяват поръчки

И накрая, по искане на граматиката, императивът е граматически режим, който се използва за изразяване на заповеди, мандати, конкретни искания, наред с други алтернативи.

Същото е често в почти всички езици на света и в случая с испанския език императивът е четвъртият от крайните граматически режими заедно с индикативния, подчинителен и условен . Счита се за дефектен режим, тъй като няма форма за всички хора и числа ...

Хайде да се махаме оттук сега, махнете се оттук в момента, не говорете повече с мен “, са някои примери на изречения, които носят гореспоменатия граматичен начин.

Свързани Статии