Определение за експорт

В областта на икономиката износът се определя като доставка на продукт или услуга в чужда държава с търговска цел. Тези доставки се регулират от редица законови разпоредби и данъчен контрол, които действат като контекстуална рамка за търговските отношения между държавите.

Трябва да се отбележи, че износът винаги се извършва в законова рамка и при условия, които вече са определени между страните, участващи в търговската сделка. По този начин действащите закони в издаващата държава и в които се получава стоката се намесват и се спазват.

Услуги и продукти, поддържани от сухопътни, въздушни и по-скоро виртуални пътища

Експортът може да бъде направен от различни транспортни маршрути, защото да или да, при износа комплектът стоки или услуги трябва да "пътува" до друга държава, която е на няколко километра, и тогава ще е необходимо прехвърлете ги по суша, в камиони, автомобили, между другото, по море или със самолет. През последните години, благодарение на предимствата, осигурени от новите технологии, особено от интернет, стана често и често хората да изнасят своите трудови услуги, свързани с работа чрез мрежата, и в този специален случай какво се изнася. това е абстрактна услуга.

Обратната дейност на тази на износа е тази на вноса, който напротив предполага входа, въвеждането на стоки или услуги от чужд произход за дадена държава.

Износ и търговски баланс

В такъв глобализиран свят търговският баланс е основен елемент в развитието на икономиките на страните, тъй като те са потопени в мрежа от обмен на внос и износ по целия свят. Постигането на баланс в този баланс е една от целите на всяка страна, която иска да поддържа своите сметки здрави и да не прекомерен дефицит. Обяснено интуитивно, за дадена държава да поддържа балансиран търговски баланс, тя не трябва да купува повече, отколкото продава, или с други думи, вносът не трябва да надвишава износа.

В историята е имало много икономисти, които са се фокусирали върху проучването как да поддържат баланса на търговския баланс положителен, но винаги, независимо от различните подходи, с които са се сблъскали с проблема, са стигнали до едно и също заключение: правилно търговският дефицит трябва да бъде приоритет.

Износът и силата на валутите

Валутата, в която се извършват бизнес транзакции, и стойността им могат да окажат силно влияние върху износа на дадена страна. Всъщност някои страни традиционно използват способността си да обезценяват собствената си валута като начин за стимулиране на вноса, постигайки с тази маневра, че други държави предпочитат да купуват своите продукти пред тези на други конкурентни страни поради по-ниската цена.

Променливостта на валутата също е меч с две остриета, тъй като може да повлияе негативно на някои от страните, ако транзакцията се извърши във валута, която преживява рязко покачване или спад в кратък период от време. Трябва да се има предвид, че износът е затворен на определена цена и специфични условия на плащане, които обикновено включват разсрочени плащания до 90, 120 или 180 дни и че съществено изменение на стойността на валутата между един и друг път може да в крайна сметка генерира значителни дисбаланси по първоначално договорената цена. По този начин транзакция от 100 милиона евро може да доведе до допълнителни разходи от 5 милиона, само ако между периода на приключване на споразумението и този на първото плащане, еврото поскъпна с 5% спрямо долара.

Това е общ ресурс за онези държави, които насърчават развитието на своята индустрия, да установят протекционистки мерки по отношение на продуктите и услугите, които произвеждат, за да ги изпреварят над внесените продукти. Те се наричат ​​бариери пред вноса и имат мисията да пазят производството и местния производител. Поради тази причина, видни държави износители ще бъдат засегнати от такъв модел.

В областта на изчисленията

В областта на изчисленията намираме също и препратка към термина, като се има предвид, че по този начин се призовава действието на принуждаване на приложение да създаде документ, който по-късно не може да редактира. Тази опция можем да намерим в най-развитите текстови редактори.

Снимки: iStock - suriyasilsaksom / GregorBister

Свързани Статии