Определение за биосфера

Биосферата може да бъде описана като общия набор от всички екосистеми, които се осъществяват на планетата Земя и които я съставляват. Биосферата включва не само съвкупността от живи същества, но и физическата среда, в която обитават, и явленията, които се срещат в нея. Определена от много специалисти като пространството, където се осъществява животът, биосферата е това, което прави планетата Земя уникална в Слънчевата система, тъй като до ден днешен е единственото място, където е известно съществуването на живот. Освен това понятието биосфера включва и всички взаимоотношения, които могат да съществуват между различни живи същества и между тях и околната среда.

Като можем да определим по друг начин биосферата като глобална или планетарна екосистема, можем да посочим, че тя се разпределя в проценти между океаните и континентите, пространства, в които се срещат различни видове екосистеми и местообитания (с много специфични характеристики). Докато в океаните повечето от съществуването се случват на повече или по-малко повърхностно ниво, може да се говори и за дълбоката биосфера, която е тази, в която определени видове живот се развиват на нивото на океанското дъно.

В тези пространства се развиват биомите, в които се простират определени видове флора и фауна. Сред съществуващите биоми можем да споменем тундрата, тайгата, пустините, степите, умерените и тропическите биоми, наред с други.

Биосферата несъмнено е едно от най-сложните и завладяващи природни явления, на които можем да станем свидетели. Разбира се, условията му не се дават случайно, а от наличието на различни нива на йерархия, които позволяват по-прости форми на живот да се редуват с по-сложни форми по организиран начин. В този смисъл известната хипотеза на Гея поддържа, че самата биосфера поддържа адекватни условия за своето оцеляване и постоянство.

Свързани Статии