Определение на Зенит

Думата зенит има различни правописи, като зенит или зенит. Що се отнася до етимологичния му произход, той идва от арабски. По отношение на неговото значение зенитът е точната точка на небесния свод, разположен над главата на наблюдател, тоест във вертикалата му. В този смисъл трябва да се посочат две неща:

1) в древни времена се е смятало, че Земята е в централната част на сфера, която има видима част, а друга не зависи от полукълбата на наблюдателя (видимата част се нарича "небесен свод") и

2) в средновековната арабска култура се развиха астрономическите знания и арабските учени популяризираха знанията за небесните тела и въведоха термини като зенит или, неговата диаметрално противоположна точка, надир.

Зенитът и нашето положение на Земята

Ако зенитът е точката на небесната сфера по отношение на позицията на наблюдател, това означава, че всяка отделна позиция има определен зенит (зенитът на човек, който живее в Мадрид, е различен от този, който живее в Ню Йорк). Ако има място, наречено зенит за всеки наблюдател, това означава също, че под самия наблюдател има друго противоположно положение на зенита.

Обратното място е надирът и се отнася до частта от небесната сфера, която се простира под нашия хоризонт

Независимо дали имаме предвид зенита или надира, трябва да се отбележи, че тези точки са част от координатите на небесната сфера или свод, което е въображаема сфера, в която Земята е в центъра. По този начин небесният Северен полюс и Южният полюс съответстват на пресечната точка на полярната ос по отношение на небесната сфера.

От гледна точка на наблюдател, когато гледаме към небето, ние възприемаме един огромен купол над нас, а в основата на купола е хоризонтът. Това визуално възприятие е това, което ни позволява да обясним, че в древни времена се е разбирало, че Земята е център на Вселената, това, което е строго известно като геоцентричната теория на Вселената.

Друг смисъл на термина

Думата зенит има астрономическо значение и в същото време се използва в ежедневния език чрез локация, конкретно достигаща до зенита. Така човек достига своя зенит, когато достигне максималния разкош или апогей в рамките на своята дейност. Нека помислим за един спортист, който е в най-добрия момент от кариерата си.

Като се има предвид тази ситуация на успех, може да се каже, че такъв спортист е достигнал своя зенит, тоест най-голямата възможна слава. С тази фраза се подчертава нечий триумф и се подразбира, че е много трудно да се получи по-голямо признание.

Снимка: iStock - RamCreativ

Свързани Статии