Определение на ядрото

Kernel е най-важната част от операционната система, частта, която отговаря за достъп до различните устройства, които компютърът има . Ядрото също така организира начина, по който се изпълняват различните програми, заредени в паметта. По този начин ядрото се грижи за най-критичните аспекти на операционната система, служейки за посредничество между софтуер и хардуер. Въпреки че този тип диференциация между различните части на операционната система се среща в тези, които се използват най-много, важно е да се отбележи обаче, че в някои случаи тя се пропуска.

Значението на ядрото

Операционната система е основната програма, която ни позволява да имаме различните възможности, които компютърът предлага. В най-известните операционни системи се прави опит да се разграничи онази част от системата, която е от съществено значение за правилното функциониране на другите програми. Тази задължителна част работи по специален начин, има пълен достъп до компютърен хардуер и винаги се съхранява в паметта, докато други части на операционната система могат да се повдигат в нея само при нужда. В случая на ядрото, то трябва винаги да е на разположение, за да се използва, именно основната част кара всичко останало да работи координирано.

Може да е важно да се отчетат някои основни дейности, за да се разбере тяхната значимост. В компютър различни програми непрекъснато отправят заявки към различните ресурси на него; ядрото отговаря за предоставянето на тези достъпи, като избягва достъпа на две програми едновременно до един и същ ресурс; по този начин се създават прекъсвания, така че да има ред в достъпа.

Работа от процесите на оптимизация

Друг момент, който трябва да се вземе предвид, е фактът, че ядрото е отговорно за създаването и унищожаването на процеси, тоест за повишаване или изтриване на софтуер в паметта; Той също така гарантира, че заредените процеси взаимодействат помежду си по координиран начин. Други важни функции са свързани с използването на паметта и управлението на файловата система, тоест как е организиран начинът на съхраняване на информацията.

Както виждаме, ролята на ядрото или ядрото е от изключително значение по отношение на работата на компютър, без него би било невъзможно да има достъп до различните му ресурси, координираното използване на програмите, които използваме, би било невъзможно дневно.

Свързани Статии