Определение на топлинния баланс

Топлинното равновесие е онова състояние, при което температурите на две тела се изравняват, което в първоначалните им условия представя различни температури. След като температурите се изравнят, топлинният поток се спира, като и двете тела достигат споменатия термин на равновесие.

Състояние, в което температурите на две тела са изравнени

Топлинното равновесие е понятие, което е част от термодинамиката, клонът на физиката, който се занимава с описване на състояния на равновесие на макроскопично ниво .

Описание на процеса и значението на термодинамиката в изследването

Телата нямат естествено топлина и вродена в тях, а енергия, тъй като топлината е енергията, която се предава от едно тяло в друго, от най-високата до най-ниската температура.

Тази енергия ще премине между два материала, които са съединени от диатермична повърхност, докато другото тяло балансира температурата. Този въпрос е това, което ни уверява в промените в жизненото развитие.

Когато две системи са в пряк механичен контакт или ако не успеят, разделени от повърхност, която улеснява преноса на топлина, диатермична повърхност, ще се каже, че са в термичен контакт. Междувременно, след известно време, въпреки че двете системи, които са в термичен контакт, са подредени по такъв начин, че да не могат да се смесват или дори да бъдат поставени вътре в пространство, в което е невъзможно да обменят топлина с външната страна. Те неизбежно ще достигнат състоянието на топлинно равновесие.

На макроскопично ниво ситуацията на две системи в термичен контакт може да се интерпретира, тъй като частиците на повърхността на интерфейса на двете системи могат да взаимодействат една с друга; Това, което ще видите е, че частиците на системата, които имат по-висока температура, ще прехвърлят част от енергията си към частиците на другата система, която наблюдава по-ниска температура. Гореспоменатото взаимодействие ще доведе до постигане на еднаква енергия и следователно една и съща температура.

Когато тялото изглежда горещо, лесно е да открием чрез сетивата си, особено от допира, че го докосваме и, разбира се, веднага усещаме топлината му в ръцете ни. Както и да е, понякога е сложно да се обясни причината за него, тоест да се определи вида на процеса, който се поддържа вътре в това тяло, така че да се появи по такъв начин.

Причината се намира в движение, тъй като топлината е проява на кинетична енергия.

Когато тялото поеме топлина, частиците, които го съставят, ще започнат да се движат с по-голяма скорост и по този начин, колкото по-горещо е тялото, неговите частици ще се движат по-бързо.

Разбира се, този процес не може да бъде наблюдаван с просто око, тоест с нашите очи, но е възможно да се извърши чрез използването на елемент като микроскоп, който точно ни позволява да визуализираме малки частици.

Когато наблюдаваме движението на две системи от частици, трябва да имаме предвид, че ако е идентично и в двете, тази система вече е в равновесие. Напротив, ако системите, които взаимодействат, имат частици, които се движат с различна скорост, тези, които се движат по-бързо, ще имат тенденция да се ускоряват, а тези, които се движат с по-висока скорост, ще станат по-бавни, тоест ще са склонни към равновесие.

За да се знае температурата на тялото или веществото, се използва устройството на термометъра . Когато термометърът влезе в топлинен контакт с въпросното тяло, и двамата ще достигнат топлинно равновесие и тогава, когато е при една и съща температура, ще знаем, че температурата, която термометърът ще посочи в своя индекс, ще бъде температурата на въпросното тяло.

Този процес и намесата на гореспоменатите термодинамика с техните обяснения и постулати в това отношение са релевантни за разбиране на това как работят различни естествени процедури, както и за разбиране на някои форми на загуба на енергия, понесени от някои машини.

Термодинамиката дължи своето развитие до голяма степен на изследването, което беше проведено с цел откриване на алтернативи, които биха довели до по-голяма ефективност на машините и които имат своето начало в индустриалната революция.

Свързани Статии