Определение на Rubble

Комплект отпадъци от строителна площадка, сграда или мина

Разломът е тази група отпадъци, характерна за строителна площадка, сграда, която пада или е съборена или мина, тоест развалините са съставени от материалните части, които ги съставляват, като тухли, камъни, бетон дърво, желязо, метали и всякакъв друг материал, който се намесва в конструкцията.

Обикновено, когато се строи къща, се изгражда сграда или друг вид сграда, се генерират отломки, които са точно боклукът, който се изхвърля по искане на този строителен процес и затова, както казахме по-горе, се съставя главно чрез елементи, които участват в него и които също сме посочили по-горе.

Отговорност в задачата за премахване на отломки

За да се избегне злополука или друго свързано с това усложнение, тези, които отговарят за дадена работа, са задължени да носят голяма отговорност в задачата за премахване на отломки и внимателно да ги поставят извън работата, това може да бъде на тротоара, вътре в самосвали, предназначени за тази цел, или в торба, ако не са много, така че общинската зона, отговорна за акцията, да ги отнесе. Включително общинските управи молят хората, които генерират развалини по време на работа, да се погрижат за завършването на преместването.

Резултат от неочакваното падане на сграда или конструкция

От друга страна, отломките могат да бъдат резултат от неочакваното падане на сграда или строеж, било защото е претърпял случайно събитие като пожар, земетресение или внезапен срив поради лоша поддръжка на сградата, или или защото някакъв доброволен и насилствен акт, като експлозия на бомба, причинява конструкцията да падне изцяло или частично и естествено да генерира отломки.

Щетите, които генерират

Щетите, причинени от срутването на развалините върху човечеството на човек, могат да бъдат фатални, тоест не само, че могат да причинят сериозни наранявания, но в случай на внезапно и неочаквано срутване поради експлозия или земетресение, могат директно да се заравят хората под тях, а след това специализиран персонал трябва да ги отстрани, за да възстанови хванатите хора.

Свързани Статии