Определение на производни

Получената дума има две различни употреби, но и двете са много повтарящи се.

От една страна, по искане на Химия, продукт, който се получава от друга чрез една или повече трансформации, ще се нарече производно. Например бензинът е производно на петрола .

И от друга страна, в различен научен контекст, като този на математиката, производното се оказва границата, към която има тенденция съотношението между увеличението на функцията и съответстващото на променливата, когато последната клони към нула,

Производната на функция в точка представлява стойността на наклона на допирателната линия в тази точка и измерва коефициента, при който функцията варира, тоест ще ни даде математическа формулировка на понятието за коефициента на тази промяна. Този коефициент ще показва колко бързо нараства или, ако не успее, колко бърза функция намалява в точка по отношение на оста на двумерна декартова равнина .

Тази концепция е една от централните концепции за безкрайно малкото смятане, докато производната е концепция, която има много приложения. Например, той ще бъде приложен в случаите, когато е необходимо да се измери скоростта, с която се появява или величина, или ситуация. Освен това е основен инструмент за изчисление за физика, химия и биология или за социални науки като икономика и социология.

Свързани Статии