Определение на лидера

Определяща роля по молба на социална група

Един от лидерите е термин, който обикновено чуваме и споменаваме с повтаряне на нашия език и ако принадлежим към някоя група, на работа, в училище, на приятели, без съмнение, ще го разпознаем, ще сме живели или живеем с него, а защо не и можем сами, ако съберем качествата на случая, да упражним тази социална роля, толкова решителна и важна по желание на групата.

Характеристики, специални условия, които човек трябва да изпълни, за да стане лидер

Тъй като Лидерът е този човек, който действа като лидер или лидер на група, но внимавайте, не всички сме в състояние да бъдем лидери, има характеристики, специални условия, които човек трябва да изпълни, за да стане лидер.

непреодолим чар

За начало е важно неговите връстници или останалите членове на групата да разпознаят в него специални способности, които не се срещат в останалите и след това естествено го правят лидер. Сред тях можем да споменем харизмата и ангела, както се казва популярно, които ще направят човека да направи добро впечатление за движение както в групата, така и извън нея. Харизмата е изключително важна, защото е доказано, че ви позволява да постигате неща, но не всичко освен тези, от които групата се нуждае.

Възможност за влияние върху връстниците

Друга добродетел, която можем да разпознаем за лидер като основна, е това, че имат способността да влияят на своите връстници, другите субекти, както поведението им, така и думите им, успяват да проникнат толкова дълбоко в останалите хора, че успява да ги насърчи да че те също работят за постигане на обща цел .

Обикновено този профил се нарича мотиватор, тъй като той е точно способен да мотивира чрез своите поговорки, аранжировки, своите другари да излезе победоносен в предложената цел. В спортното поле, за да стане по-ясно с пример, е жизненоважно присъствието на мотивиращ лидер в групата, който може да бъде въплътен от треньора, а също и от играч, който има добра комуникация с всички свои съотборници.

Идентификация с групата. Превъзходство. Знаете как да насочвате и организирате. Разработване на стратегии

Други условия, които лидерът трябва да спазва и които добавят към вече посочените, са: принадлежност към групата, която води, споделяне на културните модели и значения, които групата предлага, тоест пълно идентифициране с групата, в която участва, и демонстриране на това с факти; превъзхождайте се по интересното, бъдете най-ярките в определена област, най-добрите в организирането, най-дипломатичните, най-агресивните, светите или любезните, по целесъобразност, наблюдавайте, ръководете, мотивирайте и организирайте групата и способността да формулирате стратегии. Много пъти не само консенсусът и приемането са достатъчни, за да успеете в нещо, може и да вземете добър план, за да постигнете това, което искате и тогава лидерът трябва да знае как да го проектира, изпълни и да даде на всеки член роля, която добавя към постижението.

Лидерът в спорта

В областта на спорта, по-точно в онези групови дисциплини като футбол, баскетбол, между другото често се появява и появата на лидер, като цяло тази роля ще играе играчът с най-дълъг опит и признание за постижения. получени, които по някакъв начин ще поемат гласа и когато гласуването е необходимо, да се борят за правата или нуждите на групата и да заразят своите силни спътници и желание, за да постигнат предложената цел, която може да бъде получаването на шампионата в която участват.

Чести типове лидери

В зависимост от начина, по който той ръководи групата, може да срещнем различни видове лидери. Авторитарният лидер ще бъде този, който взема решенията, без да ги консултира с групата, която той ръководи. Излишно е да казвам, че този лидер няма да бъде така нареченият консенсус и приет лидер на групата, а по-скоро, че лидерството му се поддържа от разпореждането на властта, докосващо останалите. възможност за спазване; демократичният лидер, обсъжда алтернативите с групата и ще реши с консенсус, без съмнение, е най-позитивният вариант за групата и вида, който най-добре отговаря на определението за лидер; и Laissez Faire или наричан още лидер на либералите, характеризиращ се с показване на пасивно поведение, делегиране на властта на другите.

Но това не е единствената класификация, има и друг начин за класифицирането им, което е според влиянието, което оказват върху подчинените си. Тук ще срещнем харизматичния лидер, който е този, който ще модифицира ценностите, вярванията и нагласите на своите последователи или транзакционния лидер, който напротив ще се ограничи в предоставянето на ресурсите, които смята за валидни за групата.

От друга страна, методологията за избор на този водач или лидер също ще определи друг тип лидер. Официалните, които са избрани от организация и неформалните, възникват естествено и спонтанно от самата група.

Свързани Статии