Определение на културната антропология

Има различни науки, които изучават човека, но всяка от тях го анализира от гледна точка на изследването. Културната антропология е една от науките, които задълбочават познанията на човека, като се има предвид анализът на обичаите и традициите на хората и тяхното влияние върху ценностите и начина на живот на хората.

Тази дисциплина получава и името на социалната антропология, тоест приема обществото като обект на изследване от различни гледни точки: изучаване на митове, политическа структура на народите, видове семейно и социално взаимодействие, качество на живот, храна. ..

Културата е второ естество

Културната антропология обяснява, че за да се разбере човек е важно да се познава и средата, в която той живее, тъй като тази среда влияе пряко върху начина му на битие. Този тип знания също така изучават социалния аспект на човешкото същество като същество от обичаи, което в крайна сметка се интернализира като нормални и логични много от традициите, които той спазва в най-близката си среда. От тази гледна точка културата е като втора природа.

Човешкото същество като пряк социален агент е и етично същество (етиката е друга от дисциплините, изучавани от културната антропология). Моралът може да има и специфични нюанси в зависимост от вида култура. Социалната антропология също отразява важните различия и прилики между различните видове култура и във всеки исторически контекст.

Познайте същността на народите

Културната антропология изучава начина на живот на най-развитите народи, а също и на най-примитивните. Културата е важна, защото носи идентичност на групата, която се чувства идентифицирана с тази същност. Тоест, стойността на групата показва и засилване на принадлежността, която индивидът чувства, когато е част от среда, с която споделя ценности и обичаи.

Наблюдението е един от най-използваните методи в културната антропология за анализ на традициите на хората от обективни данни, а не от хипотези и предположения. Тази наука е важна и защото позволява на човека да знае историческата си еволюция и развитие.

Снимка: iStock - Izabela Habur

Свързани Статии