Определение на кривата линия

Извитата линия е една от най-основните и важни форми на математиката, около която се установяват безброй структури и връзки с голямо значение. Бихме могли да опишем извитата линия като права, която приема някакво отклонение в своята правота по прогресивен начин, а не внезапно или насилствено, защото в този случай бихме говорили за обединението на две перпендикулярни прави криви на точка. Извитата линия може да образува, ако е затворена, различни форми и структури, които варират в зависимост от ъгъла, под който се сглобява тази линия върху пространството и върху равнината.

Извитата линия е интересен феномен в математиката, тъй като морфологията й затруднява описанието в сравнение с много други явления, по-приспособими към логическите или формулни дефиниции. Извитата линия е класифицирана по много различни начини, а в някои случаи традиционно приетите дефиниции изискват актуализации, защото самата математика им се оказа безполезна за обяснение на много простото, но в същото време толкова сложно явление на извитата линия.

Казано по-просто, можем да кажем, че извитата линия може да бъде отворена или затворена. Когато говорим за отворени извити линии, имаме предвид параболата (линията, която се проектира, когато коничната форма е отрязана по равнината, успоредна на нейната генератрикс), към хиперболата (тази, която се генерира при прорязване на конус наклонена равнина спрямо оста на симетрия) и към канала (кривата, получена от елемент като верига, когато е изложена на гравитация).

Затворените извити линии могат да образуват различни повърхности, които варират в зависимост от ъгъла на вашето пространство. По този начин говорим за елипсата (затворена симетрична извита линия) и обиколката (линия, която установява, че всички точки, които започват от нейния радиус или център, са на еднакво разстояние от линията, което я прави перфектна извита линия), От друга страна, има и плоската извита линия, която е тази, която съществува само в една равнина или пространство, поради което говорим за представяне на извита линия.

Свързани Статии