Определение на клетъчните органели

Клетките са най-малките живи структури в природата и следователно основната единица на всички живи същества. От тях се формират всички жизнени функции на организмите, тоест възпроизводството, храненето, метаболизма и други функции. Тези процеси се постигат чрез намесата на клетъчни органели, които присъстват в клетъчната цитоплазма.

Настоящата теория на клетките

Някога се смяташе, че клетката е струпване на протоплазма, състояща се от ядро ​​и мембрана. С напредъка на биологията се наблюдава, че ядрото също има специфична мембрана. От гледна точка на биологията това означава, че всяка жива клетка идва от друга клетка, така че всяко живо същество е клетка или е съставено от тях.

Ролята на клетъчните органели

Благодарение на подобряването на микроскопа, клетъчната структура беше наблюдавана изцяло и по този начин клетъчните органели бяха идентифицирани. Вече е известно, че всички клетки, независимо от размера и структурата, зависят от клетъчните органели за своето оцеляване.

Всички клетъчни органели трябва да функционират хармонично, регулирани и контролирани от ДНК на клетъчното ядро, откъдето получават индикации чрез съобщения, пренасяни от месинджърната РНК, които отиват към клетъчните органели.

Най-често срещаните клетъчни органели са рибозоми, ендоплазмен ретикулум, лизозоми, апаратът на Голджи, митохондриите и хлоропластите в растителните клетки. Всеки от тези органели изпълнява специфични функции, като например производство на инсулин, жлъчка, протеини или функции за предаване на енергия.

митохондриите

Сред клетъчните органели са митохондриите, клетъчни структури, които извършват съществени метаболитни реакции. Митохондриите са енергийният източник, който осигурява стремежа да се изграждат други клетки и друго живо същество.

Функционирането на митохондриите обаче има парадоксален компонент: кислородът, получен от клетката, е жизненоважен, но в същото време този същия кислород предизвиква корозия и клетъчно износване (митохондриите преобразуват енергия от кислород, но част от кислорода е Той се разгражда на частици, известни също като свободни радикали, което означава, че колкото повече енергия има, толкова повече се влошава).

Снимка: iStock - luismmolina

Свързани Статии