Определение на Кабал

Пълният срок приема няколко употреби. Една от най-разпространените е тази, която се използва, когато искаме да отчитаме целостта на човек . Хуан е пълноценен човек, лудо е да се подлага на съмнение името му .

Също така точната дума се използва за обозначаване на точността и справедливостта, която нещо или човек представя . Мебелите, които купуваме, са с пълен метър, в зависимост от тази мярка ще е необходимо да промените хола .

Също така, кабалът може да означава завършен . Проверихме пълни данни, така че кореспонденцията ще бъде изпратена на адреса, който се показва в тях .

Изразът не е в правилния му ум, затова се използва по молба на обикновения език и се използва, когато се има предвид, че някой е извън правилния му ум . Лора демонстрира, че не е в правилния си ум с действието, което показа на срещата .

В Аржентинската република именно деноминацията получава метод за плащане с кредит, който е роден на 20 ноември 1980 г. и по-късно успява да разшири обхвата си до целия Меркосур .

Кредитната карта на Cabal се роди в резултат на появата на пазара на международните карти Visa и Mastercard, като за това отговаря Институтът за мобилизиране на кооперативните фондове . С модалност на отворената система Cabal успя да разшири присъствието си до почти цялата финансова система чрез петдесет издаващи дружества, сред които се открояват национални, кооперативни, общински, провинциални банки, финансови компании, кооперации и взаимни дружества, между другото.

От 2001 г. Cabal се присъединява към повтаряща се практика, като администрира дебитна карта, известна като Cabal 24 . Други продукти и услуги, с които марката също предлага и работи, са: предварително заредена карта с няколко кабела, социална карта, регионално покритие, банкомат, цялостна помощ за пътници, изчерпателно списание, парични аванси, плащане на сметки за обществени и частни комунални услуги и планът Cabal, който предлага вноско финансиране в свързаните предприятия.

И Кабал е заглавието на роман на ужасите, написан от Клайв Баркър през 1988 г. и който по-късно е отведен в киното с някои модификации в сюжета си и със самия Баркър като режисьор.

Свързани Статии