Определение на изображенията

Образът е визуалното представяне на обект, човек, животно или нещо друго, което може да бъде заснето от човешкото око чрез различни техники като рисуване, дизайн, фотография и видео, между другото .

В днешно време и като следствие от широкото развитие, което технологиите, свързани с прожектирането и заснемането на изображения, са постигнати през последните десетилетия, можем да го класифицираме като доминиран от всичко това визуално. Почти всичко днес минава през образа, разбира се, този контекст на прекомерна култивация от визуалното има своите положителни аспекти, като например факта, че само за миг можете да уловите реалност и да я споделите с най-близките до вас, но за От друга страна, и тук, ако настъпи отрицателният аспект, тази ситуация се генерира, че въпроси като размисъл и мисъл понякога се отвеждат до знака, който визуалното е поело.

Междувременно, както споменахме по-горе, фотографията е една от най-известните техники и почти всеки използва от няколко десетилетия за представяне или изобразяване на предмет, човек или събитие, наред с други възможни проблеми .

Фотографията е резултат от процес, който започва с заснемането на изображение и продължава със стъпката на съхраняването му в материална среда, чувствителна към светлина, въз основа на оригиналния принцип на обскура на камерата, от който се получава изображение, което е Той улавя през малка дупка на определена повърхност с ясния обект да намали размера си, но да придобие по отношение на остротата. Не толкова много години фотографските камери съхраняваха изображенията, които са заснели на чувствителен филм, докато това е почти, почти остаряло, като сензорите и цифровите спомени несъмнено са се развили.

От друга страна и строго що се отнася до полезността на фотографията, като запис за съхраняване и предаване на реалност, която видяхме и която искаме да споделим с другите, това е едно от най-разпространените приложения, като средство за показване и разпространение на изкуството. и като средство и част от научните изследвания, това е друга полезност, която фотографията наблюдава, тъй като позволява регистриране на явления, които не могат да бъдат достигнати от ограниченото по отношение на транспорта човешко око. Без изображенията, предоставени от снимка или видео, някои реалности, като Вселената и външният аспект на нашата планета, биха били невъзможни за познаване.

Свързани Статии