Определение на формално

Официалният термин, според контекста, в който се използва, има различни значения. Най-общо се казва, че формалното е това, което е част от формата или е тясно свързано с нея .

От друга страна, той също често се използва, за да се говори за нещо, което поради своята конформация или поведение отговаря на установените норми . Например човек, който присъства на кралска сватба като гост в някой от щатите, които наблюдават монархията като форма на управление и че въпреки че не принадлежи на роялти, що се отнася до развитието му, това ще е най-близкото нещо към това, което ситуацията заслужава, класическо, но елегантно облекло, хармонични начини, оставяйки настрана бомбастичните или преувеличени начини, които може да са в тон с тържествеността, която тези действия предполагат.

По същия начин формалният термин може да се използва за описване на онези хора, които в начина си на действие спазват преди всичко отговорност и сериозност, тоест вече не както в ситуацията, описана в предишния параграф, че по задължение се държи по начин сериозна и формална, но отговорността и задължението са присъща характеристика на неговата личност, която или го придружава, като присъства на много официален ангажимент, като в случай на истински брак, както при всяка дейност и връзка, които той установява в своята ежедневието, тоест не е поза на момента, но е отношение към живота.

Свързани Статии