Определение на човешкото многообразие

Понятието разнообразие предполага както разнообразие, така и различие, тоест изобилие от различни неща. Докато понятието човешко се отнася до всичко правилно или относително към човечеството, или при липса на това на човека .

Например човешкото разнообразие е понятие, което ни позволява да обозначим разнообразието, което съществува в рамките на категорията на човека .

Всяко човешко същество има характеристики, които споделя с останалите хора, тоест с останалите хора, принадлежащи към човешкия вид, но всеки човек има поредица от характеристики, способности и специални разпореждания, които са какви правят го уникален и го отличават от останалите видове.

Дори трябва да се отбележи, че дори братята близнаци, които един априори наблюдава като идентични, разбира се, че не са и имат както физически, психологически, така и емоционални характеристики, които ги разграничават.

От друга страна, хората също се различават един от друг поради мястото, което обитават, обичаите и предците, които са имали, между другото.

Променливостта е известна като поредицата от характеристики, които отличават един човек от друг. Сред физическите разлики откриваме цвета на кожата, очите, косата, наред с други.

Всички живи организми, които се роят на планетата Земя, са класифицирани в пет царства, като хората са най-развитите и сложни видове бозайници. От своя страна всяка от тях е разделена на категории, базирани на по-общи и индивидуални характеристики.

Таксономичните категории, както ги наричат, към които принадлежи човешкото същество са: животинско царство (това го кара да споделя характеристики с други животни); клон : хордат (защото има гръбначен стълб); клас : бозайник (поради наличието на косми и производство на мляко, когато е необходимо да се хранят потомството им); ред : примат; семейство : hominidae (това семейство включва праисторически и модерен човек); пол : хомо; и видове: sapiens (което се отнася до мисленето, поради неговата забележителна характеристика, която е да разсъждава).

Свързани Статии