Олигархово определение

Терминът олигарх се използва в езика лунфардо като квалифициращо прилагателно на определени хора, принадлежащи към висшите класове на обществото, към олигархиите и които притежават важна част от политическата, икономическата и може би дори културната сила. Терминът олигарх е от неформална употреба и идва от понятието олигархия, което се трансформира и след това използва по този начин с отрицателно или позорно значение.

Под олигархия разбираме вид правителство, запазено за малцина, за разлика от това, което се случва с демокрацията (правителството на народа или на всички). Олигархията предполага достъпа до властта на ограничен брой хора в дадена общност и с това сумата от икономическа и политическа сила, която тези хора постигат, винаги е важна. Настоящите олигархии винаги са свързани с финансови, индустриални, бизнес, селски дейности и т.н. стига да осигурят на членовете си важно богатство от богатство и стоки.

Именно поради това неравенство, породено от концепцията за олигархията, тази на олигарха възниква по пренебрежителен начин. Когато се споменава терминът олигарх, човек се опитва да се позовава точно на този елемент на концентрация на политическата власт, както и на концентрацията на средствата за производство. Очевидно, този термин се използва от онези сектори, които са оставени не само от достъпа до политиката, но и от достъпа до много основни права на човека, като храна, образование, здравеопазване и жилища. Тези смирени или популярни сектори се разграничават чрез езика и от онези сектори, в които важна част от богатството на региона е съсредоточена в много малко ръце. Въпреки че терминът се използва в много страни от Латинска Америка, той е особено често срещан в страни като Аржентина.

Свързани Статии