Комично определение

Терминът комикс се използва за обозначаване на онези форми на графичен разказ, които са сглобени въз основа на рисунки, рамкирани във винетки. Комиксът може да бъде известен също като комикс или комикс в зависимост от мястото или региона, в който е посочен. Комиксът е форма на изкуството, станала особено популярна през 20-ти век, въпреки че можем да намерим няколко предшественици на тази форма на история в други моменти от историята.

Комиксът може да бъде определен като история, която се основава главно на рисунки или изображения. Той може да има или да няма текст, но дори и да го прави, текстът никога не заема главна роля пред рисунките, както се прави в други форми на разказване като романа или поезията. Фонът на текста в тази графична форма се допълва от други елементи като символи, ономатопеи, изразителни форми и др. Комиксът обикновено е диаграмиран в куршуми (които могат или не могат да бъдат маркирани), в които се извършва акт или диалог. Всяка винетка представлява специфичен момент в разказаната ситуация, тъй като може да представлява различни ситуации. Като цяло, всичко това се счита за форма на изкуството, въпреки че за мнозина това е алтернативен начин (тоест не следване на традиционните канони).

Присъствието и популяризирането на комиксите до голяма степен се дължеше на достигането му до масовата публика чрез публикуване на списания, вестници и други достъпни средства за информация. Художниците на комикси и комикси станаха особено популярни сред децата, въпреки факта, че много от комиксите бяха насочени към възрастни.

В комиксите можем да намерим безкрайни теми и начини за представяне на всяка сцена. Популярни са обаче историите за супергерои, за фантастични и митични герои, преувеличени, абсурдни ситуации, пълни с експресивност (насилие, страх, любов, страст).

Свързани Статии