Инструмент - определение, концепция и какво представлява

Инструмент е всяка посуда, използвана за извършване на някакъв вид дейност, обикновено ръчна дейност. Терминът инструмент се използва и за споменаване на музикален обект. И накрая, понякога се говори за инструмент във фигурален смисъл и в тези случаи не се прави позоваване на нито един материален предмет.

Инструменти, с които се справяме с ръце

Хирургът трябва да използва своите хирургически инструменти, тоест набор от инструменти или инструменти, които служат за извършване на успешна операция. Фермер също използва железни инструменти, а войник има инструменти за военната си дейност. Тези примери ни напомнят, че много човешки дейности изискват специализиран материал, който се използва ръчно. Може да се каже, че инструмент е специфичен тип обект. В този смисъл лазерното устройство, използвано от лекар, е предмет, но не е инструмент и същото се случва с трактор, използван от фермер.

Музикални инструменти

Има голямо разнообразие от начини за създаване на музика и един начин за класифициране и разбиране на музиката е чрез използваните инструменти, които се класифицират според механизма, използван за издаване на звуци. Има струнни музикални инструменти (пиано, цигулка, китара, виолончело или контрабас), духови инструменти (саксофон, кларинет, флейта, акордеон или тромпет) или ударни (барабан, барабани, ксилофон или замбомба). От друга страна, има клавирни инструменти, които са вятърни и други, които са струнни. Имайте предвид, че няма единна система за класификация на музикални инструменти.

Инструмент във фигурален смисъл

Думата е инструмент за комуникация. Погледът е инструмент за съблазняване. Щедростта е инструмент за подобряване на личните взаимоотношения. Предишните твърдения ни напомнят, че не всички инструменти са музикални или се използват ръчно. По този начин, когато нещо несъществено като думи, идеи или чувства служи за промяна на реалността, те се превръщат в полезен инструмент, тоест инструмент.

Действието на инструментализацията

Трябва да помним, че съществува глаголът instrumentalizar, който се използва за споменаване, че човек или обстоятелство се използва, сякаш е инструмент. Използва се в нормално пренебрежителен смисъл и е еквивалентно на маневриране срещу нещо или някого. Ако кажем, че някой инструментализира компания с някаква цел, ние показваме, че има някакъв вид манипулация или някакъв скрит интерес.

Снимка: iStock - cyano66

Свързани Статии