Доминиращ ген - определение, концепция и какво е то

Доминиращ ген е този, който изразява своята информация, дори ако различна форма на гена присъства в хомоложната хромозома. Доминиращият ген винаги определя физическата характеристика, която индивидът ще покаже.

Гените съдържат цялата информация за създаване на нов индивид

Физическите характеристики, които човек ще има, било то животно или растение, е това, което е известно като фенотип . При хората фенотипът съответства на цвета на кожата, цвета на косата, цвета на очите, височината, формата на ушната мида, формата на носа и др. Фенотипът е как изглежда индивидът отвън .

Генотипът е състава на индивида от гледна точка на генетиката им, той съответства на цялата информация, която се намира в тяхната ДНК и която е наследена от техните родители. Генотипът до голяма степен определя фенотипа, но понякога фенотипът се изразява или не според характеристиките на средата.

Пример за това съответства на заболявания, човек, който е дъщеря на един или двамата родители на диабет, има наследствена склонност да страда от болестта, но ако приемат здравословен начин на живот, извършват редовни физически активности, ограничават приема на въглехидрати и Поддържайки теглото си в нормални граници, много е вероятно да не развиете заболяването, дори ако сте предразположени към него.

Доминиращи гени и рецесивни гени

Информацията, съдържаща се в ДНК, е организирана в хромозоми, които от своя страна съдържат фрагменти със специфична информация, наречена гени, които са разположени на определени места в хромозомата, наречена локус, всеки ген е свързан с качеството на индивида. Гените, разположени на X и Y полови хромозоми, предават свързани с пола характеристики.

Когато хората се възпроизвеждат, те допринасят половината от своята генетична информация за новото същество. Това се случва, тъй като хромозомите са по двойки. По време на размножаването двойките се разделят, за да образуват гамети или репродуктивни клетки, които са овулите и спермата. По време на разделянето хромозомите са разположени на случаен принцип, така че генетичната информация е различна между тези клетки.

След като хромозомите са събрани по двойки, за да образуват новия индивид, може да има различна информация от всеки родител за една и съща черта. Вземете за пример цвета на очите, ако получите ген от бащата за цвета синьо, а генът от майката за цвят кафяв, ще се случи доминиращият ген да се изрази, което в случая е кафяви очи. От фенотипна гледна точка новото същество ще има кафяви очи, но генотипът му има информация за кафяви очи и сини очи.

По този начин, когато има два гена за една и съща информация, ще има един, който ще има способността да прикрива другия и да се изразява, това е доминиращият ген . Скритият ген се нарича рецесивен ген. Когато са наследени два еднакви гена, човек говори за хомозиготна конституция, която може да бъде доминираща, ако два доминиращи гена са наследени или рецесивни, ако са наследени два рецесивни гена, в случай че са наследени два различни гена, един доминиращ, а другият рецесивен, т.е. хетерозиговата конституция. За да може даден човек да изрази рецесивна черта, е необходимо той да има рецесивен хомозиготен генетичен състав.

В случай на гени, разположени на Х хромозомата, те винаги ще бъдат експресирани в мъжкия пол, тъй като съдържа единична хромозома от този тип. Това обяснява защо наследствените разстройства като хемофилия и цветна слепота са по-чести при мъжете, поради факта, че гените, които предават тези заболявания, са разположени на Х хромозомата.

Снимки: iStock - jian wang / Christopher Futcher

Свързани Статии