Дефиниция на инструкции

Когато се сблъскаме със ситуация, в която трябва да извършим действие или процедура, без да знаем как да действаме, възможността да имаме елементи като инструкция се превръща в наистина трансцендентен факт и от съществено значение, за да можем да изпълняваме в съответствие и успешно.

Бихме могли да определим инструкциите след това като поредица от обяснения и инструкции, които са групирани, организирани и изложени по различен начин, в различни опори, за да дадем на индивида възможност да действа според това, което се изисква за всяка ситуация. Инструкциите могат да бъдат най-различни в зависимост от типа ситуация, която се прилага.

По същество текстовете с инструкции имат основната цел да ръководят потребителя в процедурите, които да следва, по ясен, подробен и прецизен начин, така че дейността, която ще се извършва, или машината, която ще се управлява, е проста и успешна.

По този начин една от основните цели, с която се разработва всеки тип инструкции, е да се даде възможност на потребителя да извърши определени действия по най-добрия възможен начин. Ето защо, за да получите тези очаквани резултати, трябва да имате някои основни характеристики, които улесняват самото действие. Сред тези характеристики можем да споменем важността на инструкциите да са ясни и сбити, докато се изразяваме. Инструкциите трябва да се дават по достъпен начин, така че читателят или последователят да ги разбере лесно. В много случаи инструкциите могат да добавят изображения и други елементи, които да улеснят разбирането. Защото както казва популярната поговорка, много пъти едно изображение струва хиляда думи. Но внимавайте и с изображенията не бива да се злоупотребява, тъй като някои стари популации не се чувстват толкова удобно с тях и се нуждаят от текстово съпровождане.

От друга страна, инструкциите не трябва да са твърде обширни, тъй като могат да станат объркващи и да накарат потребителите да се загубят в процедурата. В много случаи инструкциите могат да бъдат представени на няколко езика едновременно с мисията, че никой, в резултат на това, че не използва този или онзи език, е извън тяхното разбиране.

Обичайно е да намерите инструкции в ситуации, в които потребителят трябва да извърши някакъв вид процедура, да се научи да борави с нещо или да действа по определен начин. Сред най-често срещаните примери за тези ситуации трябва да посочим момента, в който човек иска да построи мебел или инсталация, когато човек купува апарат или машина и иска да знае как да го използва или, например, когато човек трябва да знае как да действа в спешни случаи или кризисна ситуация.

Трябва да се отбележи, че в тези времена на огромен технологичен напредък и в които именно поради това машини от различни видове присъстват повече от всякога в ежедневието ни, инструкциите също са се превърнали в инструмент, хипер настоящ ресурс.

Всички електронни устройства, електрически устройства или машини, които купуваме, идват със съответните им инструкции, за да помогнат на клиента в работата и обработката на същите. Те са прикрепени в кутията, в която се съдържа устройството или машината и затова в случай, че не го намерите, е важно да подадете искане към компанията, която ни е продала артикула.

Освен това в ерата на интернет е обичайно хората да се чувстват по-удобно да търсят и изтеглят инструкциите, от които се нуждаят чрез мрежата. Почти всички компании, които продават устройства или машини, включват в своето уеб съдържание съответните инструкции за всеки артикул, който търгуват, докато за много потребители този факт да могат да ги намерят в интернет е по-привлекателен и удобен, тъй като се чувстват по-удобно за да ги намерите заснети в онлайн уебсайт, отколкото на печатна хартия, която може да бъде поставена погрешно или директно загубена.

Свързани Статии