Определение за заслуга

Понятието за заслуга предполага онова действие, което може да бъде достойно за положително последствие, например награда или награда или ако не успее, нещо негативно като наказание.

Действие, което може да доведе до преценка или наказание

Също така, думата се прилага за назоваване на това качество или стойност, която е достойна за похвала.

Обикновено, когато човек избягва препятствия за постигане на цел или цел и го прави честно, обикновено се признава или възнаграждава за това, защото се счита за заслуга да е постигнал край насред несгоди, например човек с физическо увреждане, което печели състезание, в което способността в този смисъл се измерва прецизно.

Усилие за преодоляване на неприятности и постигане на цели

Тогава заслугата винаги ще се прилага за онези действия или действия, които предполагат стойност, жертва и всеотдайност.

Разпореждането на социален талант да прави нещо подобно може да играе пиано великолепно, да се стреми в изучаването или в практиката на някакъв спорт, професионален успех и солидарност като естествен и настоящ склонност, са някои от положително достойните въпроси.

Сега, когато човек успява да успее в нещо, но го прави чрез измама, предателство, измама, сред другите презрителни действия, тези постижения никога няма да бъдат изчислени като заслуги, независимо от факта, че те карат човека, който ги е екзекутирал, да надхвърли и успя.

Понятието за заслуги е абстрактно понятие, свързано с ценностите и способностите, които човек може да развие в изпълнение на дейност или като конкретно постижение.

Заслугата е това, което налага да се признаят усилията, работата, ангажираността или различни действия, които справедливо гарантират дадено лице да бъде третирано по този или онзи начин.

Като цяло терминът заслуга има положителна конотация, когато говорим например, че някой е направил големи заслуги за получаването на награда.

Той обаче може да се използва и в отрицателен смисъл, ако се каже, че човек е достоен за нелоялно отношение, защото се смята, че го заслужава или винаги действа несправедливо с другите.

Тогава заслугата е това, което кара някой да заслужава или заслужава нещо, било то награда, признание и т.н., както и отрицателен отговор на своите действия или изказвания.

В света на институциите или обществеността концепцията за заслуги е много важна, тъй като служи за подчертаване на работата, усилията, уменията, които човек може да е развил във времето, за да напредне в кариерата си и да се усъвършенства, например вашата работа или професионална позиция.

Награди за заслуги

Така в много публични и частни институции медали и отличия обикновено се присъждат на онези, чиято кариера демонстрира тези ценности и които ги отличават от останалите.

Заслугата, разбрана в този смисъл, не е нещо за всеки, но се разбира като нещо изключително за тези, които се отличават с нещо положително.

В Холивуд и в света на изкуствата и науките е обичайно да се връчват заслужени медали на велики актьори, учени, интелектуалци, музиканти и художници, за техния принос и принос в областта, която развиват.

Нациите награждават гражданите на своята родина, които се отличават в някакъв аспект или област, с медали или ордени за заслуги, например Германия дава на Федералния кръст, Франция, популярния Почетен легион и Великобритания орден на Британската империя,

Терминът заслуга означава признание, така че винаги ще се предполага, че някой е признат за нещо.

Въпреки че в повечето случаи това признание обикновено е положително, може също така човек да е достоен за отрицателно действие, например изпитание, възмущение на хората и т.н.

Има една популярно използвана фраза: заслужавайте, която ние хората използваме много, за да се позове на ситуацията, която предполага, че някой трябва или прави много достойни действия, за да може да получи достъп до работа или да постигне признание в работата си.

Конкретна реалност е, че ако искаме да постигнем нещо в живота, особено важни неща, ще трябва да инвестираме усилия, за да го постигнем, да си заслужим, както нарочно казваме.

Свързани Статии