Определение на темперамент

Понятието темперамент се прилага в нашия език с две сетива.

Собствен или свързан с темперамента: нечий уникален начин на битие

От една страна, той се използва за обозначаване на всичко, което е правилно или е свързано с темперамента.

Темпераментът е уникалният и особен начин на съществуване на всеки човек. На нашата планета няма човек, който да има един начин да бъде точно като друг. Например темпераментът ще се счита за строго уникална характеристика. Историята и идентичността са тези, които основно очертават този темперамент и това ще ни накара да действаме по този или онзи начин при определени обстоятелства.

Лице с постоянни промени в настроението

От друга страна, концепцията се използва за обозначаване на човек, който има повтарящи се промени в настроението и който има силен темперамент.

Терминът темперамент се прилага особено за хора, които действат според естествения си темперамент, тоест без филтър или без измерване на последствията.

Човешкото същество е социален индивид, който винаги живее в общност от връстници и като такъв спазва в по-голяма или по-малка степен правилата и насоките, свързани с съвместното съществуване. Тези насоки често включват успокояване на темперамента или истинската личност, която всеки има, за да избегне конфликти, съдебни спорове и битки с други хора.

Темпераментният индивид е човек, увлечен от своя темперамент, който не слага филтри върху действията си и който, тъй като се ръководи от дълбока емоционалност (която може да бъде както положителна, така и отрицателна), като цяло не дава твърде много място на поведенията рационални или съзнателно рационализирани. Тогава темпераментният човек е човек, който действа според своите импулси, без да измерва последствията, който може да прояви много гняв или много радост, без да намери средно място.

Свързани с негативно поведение и проблеми на съвместното съществуване

В общ език понятието темперамент (което е прилагателно от квалифициращ тип) е свързано повече от всичко с някакво негативно поведение, тоест рязко насилствено, агресивно или конфликтно. Докато всички излишни чувства могат да бъдат характерни за темпераментен човек, този, който е прекалено ядосан, демонстрирайки агресивност или насилие, обикновено се характеризира като такъв.

Хората на темперамента често имат проблеми да съжителстват спокойно с другите и това е пряко свързано с факта, че не действат рационално и се увличат от емоции. Някой темпераментен може да бъде прекалено искрен, агресивен и насилствен и това прави отношенията им с други индивиди, отношенията, които трябва да се установят, са краткотрайни или много конфликтни. Освен това темпераментният индивид често проявява малко търпение и толерантност към интересите или харесванията на другите, ако тези интереси не са споделени.

Образованието и привързаността директно влияят на темперамента, който се развива

Темпераментът е въпрос, който се разглежда в дълбочина от психологията, дисциплината, която се занимава особено с промените и възходите и паденията на човешката психика.

Междувременно, за това темпераментът е резултат от жизнени преживявания, образование, лечение, които човекът е имал в различни области, признанието им, оценката им, ако е бил потопен в насилствен контекст, ако има високо самочувствие или ниска, сред основните проблеми, които разглежда.

Сега всички тези въпроси, споменати като цяло, са тези, които са удобни при очертаване на темперамента на човек.

Така че, ако човек е бил подложен на потисничество, насилие, несправедливости, той може да развие покорен темперамент или да се провали в обратното: насилствен и агресивен.

Темпераментът е тясно свързан с образованието и удовлетворението, получени от човека през първите му години от живота. Ако е получил обич и обич, със сигурност, човекът ще е склонен да развие добър темперамент, докато ако е претърпял точно обратното, ще изпитва труден темперамент.

Въпреки че, когато личността вече е формирана, е трудно човекът да модифицира начина си на битие, възможно е те да провеждат някакъв вид терапия с професионалист по психология, за да могат да идентифицират този проблем и да го лекуват.

Това не означава винаги дълбока промяна, но е вероятно да се научите да се справяте с лош темперамент в много ситуации и по този начин да подобрите социалното си възприятие за него.

Свързани Статии