Определение на средновековната философия

Философията е науката, която повишава стойността на разума като средство за размисъл върху такива важни въпроси като щастието и човешкото същество. Историята на философията, като всяка дисциплина, може да се изучава в определен исторически контекст. Студентите, които учат философия в университета, изучават предмети по философска история. Една от тези теми е средновековната философия. Тази философия е тази, която остава интегрирана през Средновековието.

Вяра и разум, основен дебат на средновековната философия

Основният стълб на средновековната философия, един от най-важните теми за дебат и анализ е връзката между вярата и разума. От гледна точка на някои важни автори като свети Тома Аквински, светлината на разума е средство за познание, различно от това на вярата, което е важно и за постигане на сигурност на вярата. Средновековната философия интегрира знанието, разкрито чрез религията, като средство за размисъл на човешко ниво, за да се задълбочи Бог като причина за вселената, човешкото същество като същество, създадено по образ и подобие на Бог и щастие като дар, който е неразделен. практиката на доброто и изпълнението на морални критерии.

Предложението на свети Тома Аквински

Има автори, толкова важни, колкото Свети Тома Аквински, който разработи свой собствен тест за философска размисъл като средство да демонстрира съществуването на Бог от наблюдаваното. Този тест е известен като Петте пътя на Санто Томас де Аквино. От метафизична гледна точка никой не дава това, което няма. Тоест от наблюдението на интелигентността при хората следва, че Творецът като първа причина има и интелигентност. Основният обект на изучаване на средновековната философия е Бог.

Анализиране на перспективата на религията и мистериите на живота

Факт, паралелен с възхода на християнството . От тази гледна точка средновековната философия счита религията за инструмент, който надхвърля духовното и предоставя информация, за да разбере разкритите мистерии и да може да интегрира тези мистерии във философското познание. От тази гледна точка става въпрос за поддържане на постоянен диалог между разума и вярата, за да се установят мостове на диалог и комуникация.

Средновековната философия е един от големите исторически периоди във философията. Друг митичен период е историята на гръцката философия с автори като Платон, Сократ и Аристотел.

Свързани Статии