Какво е Om Mani Padme Hum

Изразът „Om mani padme hum“ е написан на санскрит и буквално означава „о, скъпоценният камък на лотос“. Тези четири думи съставляват една от най-известните мантри в тибетския будизъм.

В тибетската будистка традиция, хума мантрата Om mani padme има символично значение и надхвърля простото повторение на думите. С шестте срички, които го съставят, се изразява идеята за единство между тялото, ума и думата.

В същото време, Om mani padme хулизира идеята за мъдрост и алтруизъм. С други думи, става дума за постигане на майсторство над духа на човека като цяло.

Изразената мантра и състрадание

Изпитваме състрадание към някого, когато искаме той да спре да страда. Това чувство е пряко свързано с идеята за алтруизъм и солидарност.

Експертите по будизъм поддържат, че хуманната мантра на Om mani padme има пряка връзка с човешкото състрадание. Състраданието трябва да се разбира като същността на духовния живот и като форма на любов, ориентирана към истинската мъдрост.

Според будистките подходи трябва да изпитваме състрадание дори към враговете си, защото по този начин можем да превърнем негодуванието в любов. Ако, напротив, си позволим да бъдем нападнати от гняв и омраза, конфронтацията между мъжете ще се засили. В будистката философия трябва да изпитвате състрадание към хората, а не към действията, които извършват.

Повтарянето на хуманната мантра на Om mani padme засилва вътрешното благополучие, а казаното благосъстояние активира чувството на състрадание.

Ролята на мантрите в будизма

Будистките мантри непрекъснато се повтарят устно с цел трансформиране на нашите вътрешни емоции. По този начин мантрата действа като вътрешен механизъм за насърчаване на толерантността, самопознанието и прошката. Имайте предвид, че Буда потвърди, че всеки човек трябва да бъде истинският водач на своето съществуване и трябва да овладее своите страсти и емоции

Може да се каже, че будистките мантри служат за подобряване на ума ни и връзката между духа и тялото. Важен аспект в мантрите е мотивацията за борба с човешкото страдание и по този начин постигане на вътрешна удовлетвореност.

Будистките мантри са анализирани от невронаучна гледна точка и е заключено, че тази форма на медитация увеличава положителните емоции, които се изживяват в лявата префонтална кора на човешкия мозък.

В други религиозни традиции, особено теистичните религии, молитвите също се повтарят многократно, за да се възхвалява Бог като творец. И мантрите, и молитвите изразяват идеята за любовта. Накратко, различните начини за молитва споделят едно и също послание.

Снимки: Fotolia - kronalux - nito

Свързани Статии