Какво е химическа промяна

По искане на науката химическа промяна е процесът от термодинамичен тип, от който едно или повече вещества след действието на енергиен фактор се превръщат в други вещества, които в жаргона се наричат ​​продукти .

Процес, при който естеството на веществото ще бъде променено

При тези процеси естеството на въпросното вещество се променя, като емблематични примери за този вид промяна са изгарянето и корозията.

В горепосочената химическа реакция това, което ще бъде променено, е структурата и съставът, които материята има, тъй като от първоначалните вещества ще идват различни начални вещества.

Междувременно веществата могат да се превърнат в елементи, което е вид материя, съставена от атоми със същия клас, или химически съединения, което е веществото, съставено от съединението на два или повече химични елемента.

Типичен пример за химическа промяна е тази, която възниква, когато кислородът, който обитава нашия въздух, реагира с желязо и който поражда железен оксид, прецизно съставен от елементите желязо и кислород.

Трябва да се отбележи, че условията, при които протича химическата реакция, могат да повлияят на резултатите от продуктите, но след много проучвания може да се заяви, че количествата обикновено остават непроменени.

Междувременно понятието химически уравнения е това описание в символи на химическа реакция.

Изключителната употреба, която им се приписва, е да опишат какво се случва в дадена химическа реакция, от началото до края.

Тогава в уравнението ще бъдат вписани формулите на веществата, участващи в реакцията.

Реагентите ще бъдат поставени от лявата страна, а продуктите от дясната страна.

Фактори, които отличават този тип промяна и разликата с физическата промяна

Съществуват серия от състояния, които позволяват предупреждение при настъпване на химически промени, сред които се открояват следните: промяна на цвета, абсорбция или изтичане на топлина, отделяне на газ, поява на остатък, промяна в миризма, наличие на киселинност, поява на магнитни, оптични или електрически свойства.

Както вече споменахме, химичните промени предполагат трансформация в природата на материята, докато когато промяната настъпи само на повърхността, оставайки там, това ще бъде физическа промяна.

Най-конкретният и силен начин да разберем дали сме изправени пред физическа или химическа промяна, е като наблюдаваме дали нови вещества се появяват, когато промяната се генерира, или при липса на тази, която вече съществува, изчезва, ако това се случи, тогава това е промяна химически и ако напротив няма промени в съставните вещества, това ще бъде физическа промяна.

Изгаряне и корозия, най-често срещаните химически промени

Изгарянето е вид химическа реакция, която се наблюдава много често и която се откроява особено за представянето на много важно освобождаване на енергия, както по отношение на светлина и топлина, така и чиято най-популярна визуална проява е огънят.

Строгостта на елемента, който изгаря, който ще бъде горивото, се намесва във всяко горене, а от друга страна - този, който причинява горенето, който е определен като окислител.

Сред най-повтарящите се горива намираме органични материали, които имат както кислород, така и водород.

А от своя страна, корозията, друг пример за химическа промяна, се състои в износването или прогресивното унищожаване, на което страда материал или вещество.

В металите, като желязото, той се оценява лесно, тъй като загубата или влошаването на неговите свойства ще се наблюдава поради взаимодействието със средата, което протича естествено, и че металът се окислява.

Когато металът е порест, той може да бъде напълно разрушен.

Трябва да сте много внимателни с тези промени, защото те могат да причинят замърсяване или сериозни аварии.

Сред най-често срещаните фактори, които разгръщат корозията, трябва да споменем атмосферата и водата, които влизат в контакт с метал, например корозията се среща по-често на места, където преобладават влагата и солта, такъв е случаят с плажни зони.

Колкото по-висока е температурата, толкова повече корозия ще се генерира.

Въпреки че не може да се избегне, ако корозията на някои материали може да бъде намалена чрез използването на лакове, бои или лакове, които ги защитават.

Свързани Статии