Театрално определение

Терминът „театрално“ се използва за означаване на всички онези събития, явления, предмети или хора, които са свързани по един или друг начин с театъра, разбирани като драматично изкуство и пространство или място. Терминът театрален може да се използва и като метафора, тоест да се опише или характеризира нещо, което не е истински свързано с театъра, но което, поради ярките му елементи, би могло да стане такова (например, когато ситуацията в ежедневието е „театрално“ означава, че може да бъде театрална ситуация поради високата му драматичност).

Като художествена дисциплина театърът е бил един от изразите на човешкото същество от древни времена. Този клон на изкуството се основава на действащи и симулиращи ситуации чрез герои и в специално определена за него среда. Театърът може да бъде както дейността, така и мястото, където се осъществява действието и където действието се осъществява във връзка между актьорите и обществеността.

Историята на театъра ни отвежда в Древна Гърция, в която ежедневно се изпълняват както трагедии, така и комедии, с важно следване от публиката, които винаги са били готови да станат свидетели на тези пиеси. Театърът обикновено се изпълняваше на открито и имаше за цел да отправя различни критики както към владетелите, така и към начина на живот и ценностите на града. В модерността театърът се развива в по-сложни форми и с приноса на важни драматурзи става впечатляващо сложен.

Театърът е, в допълнение към едно от най-предпочитаните от публиката изкуства, интересна комбинация от различни художествени клонове, които се събират, за да допълнят работата на актьорите. В този смисъл пиесата е не само работа на актьори и режисьори, но и на сценаристи, дизайнери на костюми, гримьори, хореографи, музиканти, техници, сценографи и фризьори, сред много други.

Свързани Статии