Определяне на аморфен

Нещо се казва аморфно, когато е представено без редовна форма или в негово отсъствие, добре определено.

Тази горепосочена аморфна форма е една от правдоподобните структури, които материалите в твърдо състояние биха могли да възприемат. Тъй като кристалните или полукристални материали се характеризират с представяне на подобен и правилен образец на атоми или йони, образувани от триизмерни структури, от друга страна, аморфните материали ще представят равномерно деформиран модел, което е същото, ако се каже, че те не представят периодичен ред или кристална структура, Някои примери за този вид аморфни материали са стъкло (защото те ще приемат формата на контейнерите, където се втвърдява) и някои пластмасови материали .

В конкретния случай на очилата няма ред в техните частици, който ще бъде разположен на случаен принцип.

Междувременно веществото се счита за аморфно, когато няма никаква форма, тъй като молекулната му структура няма ред, адаптиране към съда, в който се излива, както се случва с газовете и течностите.

От друга страна, в обикновения език, когато някой е описан като аморфен, се разбира, че му липсва личност и характер .

И по искане на геологията минералът, който не е кристализиран, ще бъде наречен аморфен.

Свързани Статии