Определение за заплаха

Терминът заплаха е дума, която се използва за обозначаване на риска или възможна опасност, която конкретна ситуация, предмет или обстоятелство може да доведе до живот, за себе си или за трети страни. Заплахата може да бъде разбрана като латентна опасност, която все още не е била предизвикана, но това служи като предупреждение за предотвратяване или представяне на възможността, която го прави. Терминът често се използва, когато се казва, че определен продукт или ситуация са животозастрашаващи, както и когато някой доброволно заплашва друг човек да действа по определен начин в своя вреда.

Заплахата се разбира като съобщение, че може да се случи нещо лошо или опасно. Заплахата може да бъде токсичен продукт, който се очертава като заплаха за този, който го използва, както и естествен феномен, който се приближава до даден регион и който изглежда като заплаха за неговото благополучие или комфорт. В този смисъл е важно да се отбележи след това, за да се разбере концепцията за заплаха, че тя винаги има повече или по-малко определен получател, когото застрашава или който в крайна сметка може да засегне, ако заплахата стане реалност.

Обикновено заплахата е нещо, което човешкото същество може да генерира и срещу друго човешко същество. Това е така, тъй като при социалното съвместно съществуване могат да възникнат много и различни видове конфликти и така хората се стремят да защитят правата си, като заплашват другите с увреждане. Заплахите могат да бъдат неформални, като обещание да се действа по някакъв начин, ако определено отношение не бъде променено, както и формални, например, когато терористични или престъпни групи отправят заплаха да извършат типичните си действия, ако определено обстоятелство не бъде променено. Вероятността тази заплаха да бъде осъществена зависи от всеки отделен случай.

Свързани Статии