Определение за социална група

Набор от хора, които развиват роли и взаимодействат в една и съща общност

Концепцията, която ни засяга в този преглед, има повтаряща се употреба в областта на социологията, за да обозначи с нея този набор от индивиди, които играят реципрочни роли в една и съща общност.

Съществени характеристики на социалната група

Структурираната му форма и продължителната му продължителност във времето са двете характеристики, които ни позволяват главно да го разграничим като такъв, защото тези, които го съставят, по принцип действат чрез същите норми, ценности и за същите цели, които ще бъдат тези, които в Окончателните сметки осигуряват общото благосъстояние на въпросната група.

Доколкото ще бъде условие без равностойност да се формира социална група, която съществува общата идентичност или чувство за принадлежност, в този случай няма да е необходимо членовете да притежават същото социално културно ниво, за да могат да изпълняват своята мисия, а по-скоро какво ще правят че те работят е онази обща идентичност, която работи върху един и същ проект.

Ние интегрираме групите, за да постигнем общи цели

Ако погледнете отблизо общество, ще стигнете до извода, че то е съставено от голяма хетерогенност, защото всеки човек е уникален и неповторим, никога не можем да намерим двама равнопоставени хора, дори ако са били отгледани заедно и при същите условия и модели, всички сме различни ... Междувременно хората като уникални хора съставят общества и ги допълват с нашите лични черти. В този макро контекст се появяват групи, които са различни хора, но които решават да се съберат, тъй като имат сходни характеристики, които ги сближават. Социалните групи често се обединяват и разработват дейности и проекти в компанията на тези връстници, с които споделят идеи, наред с други въпроси.

Човешките същества винаги ще си взаимодействат със средата, която ги заобикаля и ще се отнасят към останалите, образувайки групи, които ще бъдат повече или по-малко големи и, разбира се, ще имат различни цели. Сега във всички групи има обща мисия, защото ако това не се случи, всъщност нямаше да бъде група.

Например, човек взаимодейства социално със своите колеги, споделя хобита с други връстници, които харесват едно и също нещо, поддържа приятели, с които излизат, за да се забавляват, а също така става приятели в гимназията или колежа. Всички те ще формират социални групи.

Когато това, което преобладава и съветва баланса, когато става въпрос за интегриране на социална група или не, е икономически критерий, тогава в действителност ние ще бъдем пред социална класа, а не група.

Социалната група, освен че е основната съставна част на социалната структура, се оказва първото пространство, в което индивидите прилагат роли и статус на практика. Веднъж в групата, правилата, които ще го регулират, ще идват само отвътре, тоест някои ще бъдат промотирани, след това ще бъдат продиктувани и накрая ще бъдат приети заради себе си.

Видове групи

Има два типа групи, първични и вторични . Основното е семейството и повече от всичко, неговата причина да бъде дадена чрез ежедневно съвместно съществуване. Типът на връзката, който се установява в това, е персонализиран и неговите членове са незаменими, след като изчезнат за x.

А второстепенните, сред които училището, работата, спортните екипи, се характеризират с формиране на въпроси на афинитет, съвместни проекти, сътрудничество и свобода, когато става дума за споразумение между членовете му.

Сред основните характеристики, които групата трябва да спазва, са следните: всеки член ще играе роля, трябва да има течна комуникация и контакт между компонентите, съществуване на норми и интереси.

Значението на интегрирането на социална група

Накратко, трябва да кажем, че всички хора трябва да се отнасят към връстниците си, не напразно сме родени в семейство. Всички социални групи, от семейството и дори приятелите на живота, ни предоставят различни предимства, които пряко се сближават в това да ни караме да се чувстваме по-добре, любов, сила и мотивация, когато имаме нужда от това, давайки ни усещане за принадлежност, така че да се ангажираме още повече групата и добавете към нашето самочувствие и признание, че всички ние трябва да се чувстваме добре и обичани.

Когато това не се случи, когато човек е сам и изолиран, няма приятели, няма семейство, няма група принадлежности, между другото, той ще почувства огромна празнота и болка, които ще го изолират от обществото и, разбира се, ще му донесат емоционални затруднения. В груповия живот е по-поносим, ​​самотата изчезва.

Свързани Статии