Определение за синереза

Думата синереза допуска няколко препратки ...

Междувременно в Metrics ресурсът, който свързва гласните на хиатус (поредица от две гласни, които се разделят на различни срички и които не съответстват на дифтон: aú / ba-úl), се нарича syneresis, като по този начин го отменя, като по този начин го отслабва. тембърът на онази по-слаба гласна с мисията да създаде изкуствен дифтон, за да се намали с една общата срички на въпросния стих.

Трябва да се отбележи, че синерезата е противоположната на умлаут (диакритичен сингъл, състоящ се от две точки ¨, които са написани хоризонтално върху гласната, която засяга. Пингвин), въпреки че синерезата не е показана с никакъв вид знак специално.

А в Химията синерезата е разделянето на нивата, които образуват суспензия или смес . По-точно, той се занимава с експулсиране или извличане на течност от гел, поради което от този момент гелът се променя от хомогенна субстанция до сегрегация на отделни твърди компоненти, съдържащи се в течна фаза .

Някои от най-илюстративните примери за тази концепция се оказват: разделянето на кръвния серум от коагулираната кръв и отделянето на серум и извара (сирена и кафява част от млякото, което чрез действието на сирище или топлина се отделя) a от нарязаното мляко.

Свързани Статии