Определение за местоположение

Местоположението е определянето на това къде се намира човек или нещо .

" Асистентите на академичния секретариат са тези, които ще отговарят за намирането на студентите ."

Определяне на мястото, където се намира човек или нещо, или разграничаване и местоположение на нещо

И също така под местоположение се разбира разграничаването и местоположението на нещо .

" След като се определи местоположението на вашето състояние, може да се очертае лечение ."

Хората и обектите са разположени в определено пространство, докато това местоположение се нарича местоположение.

Необходимо е да знаем със сигурност какво е това местоположение, координатите, които ни предоставят референтни точки, да ги проследим и съобщим.

В големите градове местоположението е жизнеспособно благодарение на улиците, алеите и височините на същите, както и на кварталите, в които тези улици остават.

От гледна точка на географията, местоположението е правдоподобно чрез географски ширини и дължини, рисувайки например въображаеми линии, известни като меридиани и паралели, които ни позволяват да намерим определена географска точка.

Постоянно, хора, ние разгръщаме действието за местоположение, например, когато трябва да отидем на географско място, което не знаем, ще приложим на практика всички онези елементи, присъщи на местоположението като карти, GPS и дори ще се опитаме да намерим тези препоръки от някой, който познава района и който може да ни каже как да го намерим лесно.

Развитието на технологиите, приложени към тази тема, донесе големи промени и напредък

Голямото развитие, породено от новите технологии, особено интернет и гореспоменатата GPS система, улесни намирането на местата, до които трябва да стигнете, и не е добре известно защо начинът или маршрутът е да го направите по съвместим начин.,

Тези високо развити и постоянно актуализирани системи ви позволяват да въведете адреса на дестинация и за секунди предлага всички данни за това как да стигнете до там, време, километри и маршрута, който да предприемете.

С всички тези технологии на нашите услуги е невъзможно днес да се изгубите или да не знаете как да стигнете до място, дори до най-отдалеченото ...

Умните мобилни телефони също идват с приложения за GPS и картографиране, които ви позволяват незабавно да търсите дестинации и улици.

Възможно е също да изтегляме различни видове приложения, които ни позволяват не само да намираме места, но и знаем как да стигнем до тях с различни транспортни средства или пеша.

От своя страна GSM местоположението е услуга, предлагана от операторите на мобилни телефони и която се състои в определяне с голяма точност на физическото местоположение, в което се намира мобилен телефон.

Автоматичното местоположение на превозното средство е система, която улеснява откриването на превозно средство в определена зона чрез интегриране на различни технологии.

Звездите и компасът, великите локатори от миналото

Разбира се, всичко това, което излагаме, контрастира рязко с основните и много рудиментарни ресурси, които бяха налични в далечното минало в това отношение.

Тъй като на картите липсваха мащаби, това затрудняваше тези, които ги оценяват, да имат определена представа за локациите.

Сред големите водачи можем да споменем звездите, които обикновено служеха като водачи на навигаторите, за да знаят къде се намират и какъв път трябва да извървят, за да стигнат до местоназначението си. Днес всичко това звучи невероятно с технологиите, с които разполагаме.

Междувременно изобретяването на компаса още през 9-ти век в Китай е било шарнирно събитие, тъй като е улеснило много точното местоположение на кардиналните точки.

Компютри: адаптация на софтуера

От друга страна, по желание на изчислителната техника, локализацията се нарича процес на адаптиране на софтуера за определен регион от интегрирането на конкретни компоненти.

Фън Шуй: географска ориентация на дома

И в рамките на Фън Шуй, система от древна китайска естетика, която използва законите на небето и земята, за да помогне на хората да подобрят живота си и винаги да ги насочва към положителното, локализация, е концепцията, използвана за обозначаване на зона, съответстваща на определена географска ориентация в къщата.

Свързани Статии