Определение за корелация

Терминът корелация обикновено се използва за обозначаване на съответствието или реципрочната връзка, която възниква между две или повече неща, идеи, хора, между другото .

Междувременно във вероятността и статистиката корелацията е това, което ще показва силата и линейната посока, която се установява между две случайни променливи .

Смята се, че две количествени променливи имат връзка по отношение една на друга, когато стойностите на една от тях се променят систематично по отношение на едноименните стойности на другата.

Например, ако имаме две променливи, които се наричат ​​A и B, гореспоменатият феномен на корелация ще съществува, ако като стойности на A се увеличат стойностите, съответстващи на B и обратно.

Във всеки случай си струва да се изясни, че корелацията, която може да възникне между две променливи, сама по себе си не предполага никакъв тип причинно-следствена връзка. Основните компоненти на такава корелация ще бъдат: сила, смисъл и форма.

Свързани Статии